Bir onlayn biznes qurmaq istəyirsinizmi?
Hər hansı sənayedə sizə kömək edə bilərik!

MALİYYƏ | REAL ESTATE | İNTERNET | KORPORATİV | Həyat tərzi

İstifadə şərtlərini qəbul etməsəniz, saytdan dərhal istifadə etməyinizi xahiş edirik!

Bu saytdan istifadə edərək, Bəndinizi və Müqaviləni bu İstifadə Şərtlərinə bildirin. Bu İstifadə Şərtlərini qəbul etməsəniz, saytdan istifadə etməyin.

Materialların istifadəsinə dair məhdudiyyətlər

Bu veb-saytdakı materiallar müəllif hüquqlarıdır və bütün hüquqlar qorunur. Mətn, qrafika, verilənlər bazası, HTML kodu və digər intellektual mülkiyyət Böyük Britaniya və Beynəlxalq Müəllif Hüquqları Qanunları tərəfindən qorunur və açıq icazə verilmədən hər hansı bir vasitə ilə kopyalanamaz, reprinted, dərc olunmayan, yenidən tərtib edilmiş, tərcümə edilmiş, yerləşdirilə və ya başqa bir şəkildə başqa bir şəkildə yayımlana bilməz. Bu saytda ticarət nişanları bütün CarlHenryGlobal.com ticarət nişanları və ya onların icazəsi ilə istifadə olunan digər sahiblərdir.

Verilənlər bazası mülkiyyəti, lisenziya və istifadə

CarlHenryGlobal.com zəmanət verir və siz qəbul edirsiniz ki, CarlHenryGlobal.com, http://www.CarlHenryGlobal.com vasitəsilə məqalələr və resurslara zaman zaman mövcud olan Linklər Veritabanlarının müəllifinin müəllifidir. CarlHenryGlobal.com və onun iştirakçıları bütün hüquqları qoruyan və heç bir intellektual mülkiyyət hüquqları bu müqavilə ilə təmin edilir.

CarlHenryGlobal.com sizə bu Şartlar və Şərtlərə əsasən əlçatan verilənlər bazası (lar) ı istifadə etmək üçün qeyri-müstəsna, köçürülməmiş lisenziya verir. Verilənlər bazası (ləri) yalnız məlumatı və ya məlumatı aşağıda göstərilən dərəcədə çıxarmaq üçün istifadə edilə bilər.

CarlHenryGlobal.com-un məlumat bazalarından əldə edilən məlumatları yalnız şəxsi istifadəniz üçün və ya evinizin və ya işinizin daxili məqsədləri üçün istifadə etməyinizə razılaşırsınız, bu şərtlə ki, məlumat satılmasın və ya broking olunmayasınız və heç bir halda dərc olunmağa, çap olunmasına icazə verilmir. , yenidən yüklənmiş, yenidən yayımlanmış, yenidən paylanmış, görüntülənən və ya başqa bir şəkildə, məlumat bazalarının hər hansı bir hissəsində (birbaşa və ya qatılaşdırılmış, seçilmiş və ya cədvəl şəklində) yüklənmiş, ötürülən, paylanmış, yenidən qurulan və ya hər hansı bir formada təkrar istehsal edilmişdir.

Buna baxmayaraq, fərdi olaraq seçilmiş məlumatların fərdi səhifələrini endirdikdən və ya bəzən məhdud olaraq yükləyə bilərsiniz, yalnız şəxsi istifadə üçün aid olan məlumat üçün xüsusi, müəyyən edilə bilən ehtiyaclara cavab vermək və ya yalnız biznesinizdə istifadə etmək üçün, məxfi əsasda. Siz həmin məqsədlər üçün ağlabatan ola biləcəyi kimi, maşın oxunaqlı və ya basılış şəklində hər hansı bir çıxışın belə məhdud sayda nömrəsini edə bilərsiniz. Buradakı heç bir şey, daxili və ya xarici dağıtıma və ya istifadəyə aid istənilən veritabanını, kataloqunu və ya verilənlər bazasından basılan nəşrlərin çapını və ya nəşrini yaratmağa icazə verməyəcək.

Öhdəlik

Bu saytdakı materiallar "olduğu kimi" verilir və ya ifadə edilmiş və ya nəzərdə tutulan hər hansı bir zəmanət olmadan verilir. CarlHenryGlobal.com, açıq və ya nəzərdə tutulan bütün zəmanətləri, o cümlədən, lakin məhdudlaşmayan, müəyyən bir məqsəd üçün ticarəti və uyğunluq zəmanətlərini rədd edir. CarlHenryGlobal.com, materialların tərkibindəki funksiyaların fasiləsiz və ya səhvsiz olacağına, qüsurların düzəldiləcəyinə və ya bu saytın və ya onu təmin edən serverin viruslardan və digər zərərli komponentlərdən azad olmasına zəmanət vermir. CarlHenryGlobal.com, bu saytda materialların düzgünlüyü, dəqiqliyi, etibarlılığı və ya digər baxımdan istifadəsi və ya istifadəsi nəticələri ilə bağlı heç bir zəmanət vermir və ya açıqlama vermir. Siz (və CarlHenryGlobal.com deyil, bütün zəruri xidmət, təmir və ya düzəlişin bütün dəyərini öz üzərinə götürürsünüz. Tətbiq olunan qanun nəzərdə tutulan zəmanətlərin xaric edilməsinə icazə verə bilməz, buna görə yuxarıdakı istisna sizə şamil edilə bilməz.

CarlHenryGlobal.com heç bir halda, səhlənkarlıq da daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayanda, CarlHenryGlobal.com və ya bu saytdakı materialların istifadəsi və ya istifadə edilməməsi nəticəsində yaranan hər hansı bir xüsusi və ya əlavə ziyana görə məsuliyyət daşımır. CarlHenryGlobal.com səlahiyyətli nümayəndəsinə bu cür ziyanların olma ehtimalı barədə məlumat verilib. Tətbiq olunan qanun məsuliyyətin məhdudlaşdırılmasına və ya kənarlaşdırılmasına və ya təsadüfi və ya ardıcıl zərərə yol verə bilməz, buna görə yuxarıdakı məhdudiyyət və ya istisna sizə şamil edilə bilməz. Heç bir halda CarlHenryGlobal.com-un bütün zərərlər, zərərlər və hərəkət səbəbləri (müqavilə, istək, istərsə də, məhdudlaşdırılmaması və ya başqa şəkildə) üçün sizin üçün ümumi məsuliyyəti, əgər varsa, daxil olmaq üçün ödədiyiniz məbləğdən çox olmamalıdır. bu sayt.

Bu veb-saytdakı məlumatlar və məlumatlar saytın yerləşdiyi vaxtda dəqiq hesab olunur. Dəyişikliklər hər hansı bir zamanda əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən edilə bilər. Bu veb-saytdakı bütün məlumatlar yalnız informasiya məqsədləri üçün istifadə olunmalıdır. Bu vebdə və içindəki səhifələrdə yer alan məlumatlar, hər hansı fərdi və ya şirkət üçün, xüsusi olaraq hüquqi, maliyyə və ya vergi məsləhətləri və ya digər məsləhətlər vermək üçün nəzərdə tutulmur və bu baxımdan etibar edilməməlidir. Bu veb-saytda təsvir edilən xidmətlər yalnız qanuni olaraq təqdim edilə biləcəyi yurisdiksiyalarda təqdim edilir. Veb saytımızda göstərilən məlumatlar hər şeyə daxil deyil və CarlHenryGlobal.com saytına təqdim edilən məlumatlarla məhdudlaşır və bu məlumatlar hərtərəfli və ya dəqiq olaraq istinad edilməməlidir.

Bağlantılar ve İşaretler

Bu saytın sahibi mütləq bu saytla əlaqəli ola biləcək saytlarla əlaqəli deyil və onların məzmununa görə məsuliyyət daşımır. Bağlı saytlar yalnız sizin rahatlığınız üçündür və onlara öz riski ilə daxil olursunuz. Digər veb saytlara bağlantılar və ya CarlHenryGlobal.com və bu veb saytdakı filialları və filiallarından başqa məhsullara, xidmətlərə və nəşrlərə istinadlar CarlHenryGlobal.com və ya onun saytları, məhsulları, xidmətləri və nəşrləri təsdiq və ya təsdiq etməyi ifadə etmir. törəmə və filiallar.

Bu veb-saytdakı müəyyən adlar, qrafiklər, loqotiplər, nişanlar, dizaynlar, sözlər, başlıqlar və ya ifadələr CarlHenryGlobal.com-un və ya digər şəxslərin ticarət adları, ticarət nişanları və ya xidmət markalarını təşkil edə bilər. Bu veb-saytdakı ticarət nişanlarının göstərilməsi hər hansı bir lisenziyanın verildiyini nəzərdə tutmur. Ticarət markalarının və / və ya məzmunun dəyişdirilməsinin hər hansı bir icazəsiz yüklənmə, yenidən ötürülməsi və ya digər surətlərinin çıxarılması federal ümumi hüquq markasının və / və ya müəlliflik hüququ qanunlarının pozulmasına gətirib çıxara bilər və fotoqəkilçinin hüquqi fəaliyyətinə məruz qala bilər.

Kodların, şifrlərin və məlumatların gizliliyi

CarlHenryGlobal.com saytından əldə edə biləcəyiniz hər hansı bir Abunəçi kodu, istifadəçi adı, istifadəçi identifikatoru və ya şifrənizi və CarlHenryGlobal.com saytlarının parolla qorunan əraziləri ilə əldə etdiyiniz bütün məlumatları ciddi və məxfi kimi qəbul etməyə razılıq verirsiniz. hər hansı bir məlumatın başqa bir şəxsə ötürülməsinə, kopyalanmasına və ya başqa bir şəkildə yayılmasına səbəb olmayın və ya icazə verməyin.

Digər hüquqi məsələlər

Bu İstifadə Şərtləri http://www.CarlHenryGlobal.com saytına daxil olmaq üçün tətbiq olunur. CarlHenryGlobal.com, bu saytın bu sənədin yenidən işlənmiş versiyasını dərc edərək, bu İstifadə Şərtlərinə düzəlişlər etmək hüququnu özündə saxlayır: bu versiya dərc edildiyi tarixdən sonra bütün istifadəçilərinizə tətbiq ediləcəkdir. CarlHenryGlobal.com-dan əldə olunan məlumatların hər birinə çıxması, sonra üstünlük verən şərtlərə əsasən ayrı-ayrı, ayrı bir əməliyyat olacaqdır.

Bu İstifadə Şərtləri və verilən lisenziya əvvəlcədən CarlHenryGlobal.com-un yazılı razılığı olmadan sizin tərəfindən təyin edilə və ya sublet edilə bilməz.

Bu İstifadə Şərtləri London BK-nın qanunlarına uyğun olaraq tənzimlənir, təfsir və tətbiq edilir, çünki bu, həmin yurisdiksiyada daxil edilən və tamamilə yerinə yetirilən müqavilələrə tətbiq edilir.

CarlHenryGlobal.com və / və ya onun filiallarının əqli mülkiyyət hüquqlarını hər hansı bir şəkildə pozduğunuz və ya təhdid etdiyiniz dərəcədə CarlHenryGlobal.com və / və ya onun filialları hər hansı bir ştatda və ya federal məhkəmədə təcavüzkar və ya digər müvafiq kömək istəyə bilər. London Böyük Britaniya və bu cür məhkəmələrdə müstəsna yurisdiksiyaya və məkana razılıq verirsiniz.

aşağıdakı hər hansı digər mübahisələr həll olunacaq:

Bu razılaşmaya əsasən mübahisə yaranarsa, biz əvvəlcə aşağıdakı yerlərdə qarşılıqlı razılaşdırılmış mediatorun köməyi ilə həll etməyə çalışacağıq: London Böyük Britaniya. Vasitə ilə bağlı vəkillik haqlarından başqa heç bir xərc və ödəniş hər birimizə bərabər paylanacaqdır.

Əgər vasitəçilik vasitəsi ilə qarşılıqlı qənaətbəxş bir həllə gəlmək mümkün olmadığını sübuta yetirirsə, biz mübahisəni aşağıdakı yerlərdə məcburi arbitraja təqdim etməyi qəbul edirik: London Böyük Britaniya. Arbitrajın verdiyi qərara görə məhkəmə qərarı ilə məhkəməyə müraciət edə bilər.

Bu müqavilənin hər hansı bir müddəası tamamilə və ya qismən etibarsızdır və ya yerinə yetirilmirsə, bu Sazişin qalan müddəaları ona təsir göstərməyəcəkdir.

Xitam

Bu İstifadə Şərtləri tərəfləri tərəfindən ləğv olunana qədər qüvvədədir. İstənilən vaxt bu və ya digər http://www.CarlHenryGlobal.com saytından əldə edilmiş bütün materialları və əlaqəli sənədləri və bu sazişin şərtlərinə əsasən edilmiş bütün nüsxələri və quraşdırmaları məhv etməklə ləğv edə bilərsiniz. başqa cür. Bu razılaşma CarlHenryGlobal.com-un yeganə qərarı ilə xəbərdarlıq etmədən dərhal ləğv ediləcəkdir, əgər bu müqavilənin hər hansı bir şərtinə və ya şərtlərinə əməl etməsəniz. Ləğv olunduqdan sonra, bu saytdan əldə edilmiş bütün materialları və hər hansı digər http://www.CarlHenryGlobal.com saytını (lərini) və bu sazişin şərtlərinə əsasən hazırlanmış və ya digər surətləri məhv etməlisiniz.

Bu şərtlərlə bağlı suallarınız varsa əlaqə saxlayın;

email: Bu e-mail adres spam mühafizə olunur. Siz JavaScript Baxmaq üçün Javascripti aktiv etməlisiniz.

FacebookcuqquldamaqLinkedInPinterest

Biz təhlükəsiz bir veb saytımızdır - SSL sertifikatını görmək üçün basın

Copyright © 2017 Carl Henry Qlobal - Online Maliyyə Əmlak | İnternet | Korporativ | Həyat tərzi. Bütün hüquqlar qorunur.
Ana səhifə: www.carlhenryglobal.com Əlaqə: info@carlhenryglobal.com

Web saytımızı və təcrübənizi istifadə edərkən inkişaf etdirmək üçün çerezlərdən istifadə edirik. Bu saytın mühüm istifadəsi üçün istifadə edilən cookies artıq müəyyənləşdirilmişdir. Biz istifadə etdiyimiz çerezlər və onları necə silmək barədə daha ətraflı məlumat üçün bizimlə əlaqə saxlayın Gizlilik Siyasəti.

Bu saytdan cookies qəbul.
Www.channeldigital.co.uk tərəfindən Aİ Cookie Direktivi plugin