Želite li izgraditi online poslovanje?
Možemo vam pomoći u bilo kojoj industriji!

FINANCE | NEKRETNINA | INTERNET | KORPORATIVNO | LIFESTYLE

Ako se ne slažete sa Uslovima korišćenja, odmah prekinite korišćenje sajta!

Korišćenjem ovog sajta označavate Vaš pristanak i saglasnost sa ovim Uslovima korišćenja. Ako se ne slažete sa ovim Uslovima korišćenja, nemojte koristiti sajt.

Ograničenja upotrebe materijala

Materijali na ovoj web stranici su zaštićeni autorskim pravima i sva prava su zadržana. Tekst, grafike, baze podataka, HTML kod i druga intelektualna svojina zaštićeni su zakonima Ujedinjenog Kraljevstva i Međunarodnog autorskog prava i ne smiju se kopirati, preštampavati, objavljivati, prerađivati, prevoditi, hostovati ili na drugi način distribuirati na bilo koji način bez izričitog dopuštenja. Svi zaštitni znaci na ovom sajtu su zaštitni znaci CarlHenryGlobal.com ili drugih vlasnika koji se koriste sa njihovom dozvolom.

Vlasništvo nad bazom podataka, licenca i upotreba

CarlHenryGlobal.com garantuje, a vi prihvatate, da je CarlHenryGlobal.com vlasnik autorskih prava nad bazama podataka linkova na članke i resurse dostupne s vremena na vreme putem http://www.CarlHenryGlobal.com. CarlHenryGlobal.com i njegovi saradnici zadržavaju sva prava i nemaju prava intelektualne svojine koja su data ovim sporazumom.

CarlHenryGlobal.com vam daje ne-ekskluzivnu, neprenosivu licencu za korištenje baze podataka koja je vama dostupna u skladu s ovim Uvjetima i odredbama. Baza podataka (a) može se koristiti samo za pregled informacija ili za izvlačenje informacija do mjere opisane u nastavku.

Slažete se da ćete koristiti informacije dobivene iz baza podataka CarlHenryGlobal.com samo za svoju privatnu upotrebu ili za interne potrebe vašeg doma ili poslovanja, pod uvjetom da to nije prodaja ili brokiranje informacija i ni u kojem slučaju ne uzrokuje ili dopušta da se objavljuju, tiskaju preuzimaju, preuzimaju, prenose, distribuiraju, preinačuju ili reproduciraju u bilo kojem obliku bilo koji dio baza podataka (bilo izravno ili u sažetom, selektivnom ili tabelarnom obliku) bilo za preprodaju, ponovnu publikaciju, preraspodjelu, gledanje ili na neki drugi način.

Ipak, možete povremeno ograničeno preuzeti ili odštampati pojedinačne stranice informacija koje su pojedinačno odabrane, kako bi zadovoljile specifičnu, prepoznatljivu potrebu za informacijama koje su samo za vašu osobnu upotrebu, ili su za upotrebu u vašem poslovanju samo interno, na povjerljivoj osnovi. Ovako ograničen broj duplikata bilo kog izlaza možete da unesete, kako u mašinski čitljivom, tako iu štampanom obliku, što može biti razumno samo u ove svrhe. Ništa što je ovde navedeno neće vam dozvoliti da kreirate bilo koju bazu podataka, direktorijum ili štampanu publikaciju ili iz baza podataka, bilo za internu ili eksternu distribuciju ili upotrebu.

odgovornost

Materijali na ovoj web stranici nalaze se „onakvi kakvi jesu“ i bez bilo kakvih izričita ili podrazumijevanih jamstava. CarlHenryGlobal.com odriče sva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na, podrazumijevana jamstva trgovinske ispravnosti i podobnosti za određenu svrhu. CarlHenryGlobal.com ne jamči da će funkcije sadržane u materijalima biti neprekinute ili bez grešaka, da će se kvarovi ispraviti ili da ovo web mjesto ili poslužitelj koji to čini dostupnima ne sadrži viruse ili druge štetne komponente. CarlHenryGlobal.com ne jamči niti daje bilo kakve izjave u vezi s uporabom ili rezultatima upotrebe materijala na ovim stranicama u smislu njihove ispravnosti, tačnosti, pouzdanosti ili na neki drugi način. Vi (a ne CarlHenryGlobal.com snosite cjelokupni trošak svih potrebnih servisiranja, popravki ili ispravki. Važeći zakon možda ne dopušta isključenje podrazumijevanih jamstava, tako da se gore navedeno izuzeće ne odnosi na vas.

Ni pod kojim uslovima, uključujući, ali ne ograničavajući se na nepažnju, CarlHenryGlobal.com neće biti odgovoran za bilo kakve posebne ili posljedične štete nastale upotrebom ili nemogućnošću korištenja materijala na ovoj web stranici, čak i ako CarlHenryGlobal.com ili ovlašteni predstavnik tvrtke CarlHenryGlobal.com obaviješten je o mogućnosti takve štete. Važeći zakon možda ne dozvoljava ograničenje ili isključenje odgovornosti ili slučajne ili posljedične štete, tako da se gore navedeno ograničenje ili isključenje možda ne odnosi na vas. Ni u kojem slučaju ukupna odgovornost kompanije CarlHenryGlobal.com prema vama za svu štetu, gubitak i uzroke radnje (bilo u ugovoru, krivično delo, uključujući, ali ne ograničavajući se na, nepažnju ili na neki drugi način) ne prelazi iznos koji ste platili, ako postoji, za pristup ovu stranicu.

Veruje se da su činjenice i informacije na ovom web sajtu tačne u vrijeme kada su postavljene na web stranicu. Promjene se mogu izvršiti u bilo koje vrijeme bez prethodne najave. Svi podaci koji se nalaze na ovoj web stranici koriste se samo u informativne svrhe. Informacije koje se nalaze na ovom veb sajtu i na stranicama u njima, nisu namenjene za pružanje specifičnih pravnih, finansijskih ili poreskih saveta, ili bilo kog drugog saveta, za bilo koju osobu ili kompaniju i ne treba se oslanjati na to. Usluge koje su opisane na ovoj web stranici ponuđene su samo u jurisdikcijama gdje mogu biti zakonski ponuđene. Informacije koje se nalaze na našoj web stranici nisu sveobuhvatne, i ograničene su na informacije koje su dostupne CarlHenryGlobal.com i takve informacije se ne bi trebale oslanjati na sveobuhvatne ili točne.

Linkovi i oznake

Vlasnik ove stranice nije nužno povezan sa web lokacijama koje mogu biti povezane na ovu stranicu i nije odgovoran za njihov sadržaj. Povezane stranice su samo za vašu udobnost i pristupate im na vlastiti rizik. Veze na druge web stranice ili reference na proizvode, usluge ili publikacije osim onih na CarlHenryGlobal.com i njegovih podružnica i podružnica na ovoj web stranici ne podrazumijevaju odobrenje ili odobrenje takvih web stranica, proizvoda, usluga ili publikacija od strane CarlHenryGlobal.com ili njegovih stranica podružnice i podružnice.

Određena imena, grafike, logotipi, ikone, dizajni, reči, naslovi ili fraze na ovom veb sajtu mogu predstavljati trgovačka imena, žigove ili oznake usluga CarlHenryGlobal.com ili drugih entiteta. Prikaz zaštitnih znakova na ovom web sajtu ne znači da je dozvola bilo koje vrste odobrena. Svako neovlašćeno preuzimanje, ponovni prenos ili drugo kopiranje izmjena zaštitnih znakova i / ili sadržaja ovdje može predstavljati kršenje saveznih zakona o zaštitnom znaku i / ili zakona o autorskim pravima i može podvrgnuti kopiranje na pravni postupak.

Poverljivost kodova, lozinki i informacija

Pristajete da tretirate kao strogo privatno i povjerljivo bilo koji pretplatnički kôd, korisničko ime, korisnički ID ili lozinku koje ste mogli dobiti od CarlHenryGlobal.com, kao i sve informacije kojima imate pristup putem zaštićenih lozinkom područja web stranica CarlHenryGlobal.com i hoće ne uzrokovati ili dozvoliti da se takve informacije prenose, kopiraju ili na bilo koji drugi način objavljuju bilo kojoj drugoj osobi.

Druge pravne stvari

Ovi uvjeti korištenja će se primjenjivati ​​na svaki pristup http://www.CarlHenryGlobal.com. CarlHenryGlobal.com zadržava pravo da izda izmene ovih Uslova korišćenja tako što će objaviti revidiranu verziju ovog dokumenta na ovom sajtu: ta verzija će se onda primeniti na sve vaše korišćenje nakon datuma objavljivanja. Svaki pristup informacijama iz CarlHenryGlobal.com će biti zasebna, diskretna transakcija zasnovana na tada prevladavajućim terminima.

Ove Uvjete korištenja i dodijeljenu licencu ne smijete dodijeliti ili dati u zajam bez prethodne pisane suglasnosti CarlHenryGlobal.com.

Ovi Uslovi korišćenja će se regulisati, tumačiti i primenjivati ​​u skladu sa zakonima Londona u Velikoj Britaniji, jer se primenjuju na ugovore koji su zaključeni i koji će se izvršiti u potpunosti u okviru te nadležnosti.

U mjeri u kojoj ste na bilo koji način prekršili ili prijetili da ćete prekršiti CarlHenryGlobal.com i / ili prava intelektualnog vlasništva njegovih pridruženih kompanija, CarlHenryGlobal.com i / ili njegove podružnice mogu tražiti sudsku ili drugu odgovarajuću pomoć u bilo kojoj državi ili saveznom sudu u državi Londonske Britanije, a vi pristajete na isključivu nadležnost i mjesto održavanja u tim sudovima.

Bilo koji drugi sporovi će se riješiti na sljedeći način:

Ako dođe do spora po ovom sporazumu, mi se slažemo da ga prvo pokušamo riješiti uz pomoć međusobno dogovorenog posrednika na sljedećoj lokaciji: London UK. Svi troškovi i naknade, osim honorara advokata koji se odnose na posredovanje, biće podeljeni jednako od strane svakog od nas.

Ako se pokaže da je nemoguće doći do obostrano zadovoljavajućeg rješenja posredovanjem, mi se slažemo da podnesemo spor obaveznoj arbitraži na sljedećoj lokaciji: London UK. Presuda po presudi donesenoj od strane arbitraže može se upisati u bilo koji sud nadležan za to.

Ako je bilo koja odredba ovog ugovora ništavna ili neprovediva u cjelini ili djelimično, preostale odredbe ovog Ugovora neće biti pogođene time.

završetak

Ovi Ugovori o korištenju ugovora su na snazi ​​dok ih ne raskine bilo koja strana. Ovaj sporazum možete raskinuti u bilo kojem trenutku uništavanjem svih materijala dobivenih s bilo kojeg i svih http://www.CarlHenryGlobal.com web lokacija (e) i sve povezane dokumentacije i svih njegovih kopija i instalacija, bilo da su napravljeni pod uvjetima ovog ugovora ili inače. Ovaj ugovor raskida se odmah bez prethodne najave po isključivoj diskrecijskoj odluci CarlHenryGlobal.com-a, ako se ne pridržavate bilo kojeg termina ili odredbe ovog ugovora. Po prekidu, morate uništiti sav materijal dobiven s ove web stranice i sve ostale web stranice (http://www.CarlHenryGlobal.com) i sve njihove kopije, bilo da su izrađene pod uvjetima ovog ugovora ili na neki drugi način.

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim uvjetima i odredbama, obratite se;

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota. Omogućiti JavaScript da biste je vidjeli.

FacebookcvrkutLinkedInPinterest

Mi smo sigurna web stranica - Kliknite da biste vidjeli naš SSL certifikat

Copyright © 2017 Carl Henry Global - Online Finance | Nekretnine | Internet | Corporate | Lifestyle. Sva prava zadržana.
Web stranice: www.carlhenryglobal.com Kontakt: info@carlhenryglobal.com

Mi koristimo kolačiće za poboljšanje naše web stranice i vaše iskustvo prilikom korištenja. Kolačići koji se koriste za osnovno funkcioniranje ove stranice već su postavljeni. Da biste saznali više o kolačićima koje koristimo i kako ih izbrisati, pogledajte našu politika privatnosti.

Prihvatam kolačiće sa ove stranice.
EU dodatak za kolačiće od strane www.channeldigital.co.uk