Želite li izgraditi online poslovanje?
Možemo vam pomoći u bilo kojoj industriji!

FINANCE | NEKRETNINA | INTERNET | KORPORATIVNO | LIFESTYLE

ensqarhyazbebnbsbgcaCEBzh-CNzh-TWhrcsdanlettlfifrfydeelguhaglogiwhiHMNhuigiditjajwknkkkmkololvltmgmsmlmimrmnnenofaplptparorusmsrstsnsdsiskslsoessuswsvtatethtrukurvizu

Ako se ne slažete sa Uslovima korišćenja, odmah prekinite korišćenje sajta!

Korišćenjem ovog sajta označavate Vaš pristanak i saglasnost sa ovim Uslovima korišćenja. Ako se ne slažete sa ovim Uslovima korišćenja, nemojte koristiti sajt.

Ograničenja upotrebe materijala

Materijali na ovoj web stranici su zaštićeni autorskim pravima i sva prava su zadržana. Tekst, grafike, baze podataka, HTML kod i druga intelektualna svojina zaštićeni su zakonima Ujedinjenog Kraljevstva i Međunarodnog autorskog prava i ne smiju se kopirati, preštampavati, objavljivati, prerađivati, prevoditi, hostovati ili na drugi način distribuirati na bilo koji način bez izričitog dopuštenja. Svi zaštitni znaci na ovom sajtu su zaštitni znaci CarlHenryGlobal.com ili drugih vlasnika koji se koriste sa njihovom dozvolom.

Vlasništvo nad bazom podataka, licenca i upotreba

CarlHenryGlobal.com garantuje, a vi prihvatate, da je CarlHenryGlobal.com vlasnik autorskih prava nad bazama podataka linkova na članke i resurse dostupne s vremena na vreme putem http://www.CarlHenryGlobal.com. CarlHenryGlobal.com i njegovi saradnici zadržavaju sva prava i nemaju prava intelektualne svojine koja su data ovim sporazumom.

CarlHenryGlobal.com vam daje ne-ekskluzivnu, neprenosivu licencu za korištenje baze podataka koja je vama dostupna u skladu s ovim Uvjetima i odredbama. Baza podataka (a) može se koristiti samo za pregled informacija ili za izvlačenje informacija do mjere opisane u nastavku.

Slažete se da ćete koristiti informacije dobivene iz baza podataka CarlHenryGlobal.com samo za vašu privatnu upotrebu ili za interne svrhe vašeg doma ili posla, pod uvjetom da to nije prodaja ili posredovanje informacija, te ni u kom slučaju ne uzrokuje ili dopušta objavljivanje, tiskanje , preuzeti, prenijeti, distribuirati, reinženjerirati ili reproducirati u bilo kojoj formi bilo koji dio baze podataka (bilo izravno ili u skraćenom, selektivnom ili tabeliranom obliku) bilo za preprodaju, ponovno objavljivanje, redistribuciju, gledanje ili na drugi način.

Ipak, možete povremeno ograničeno preuzeti ili odštampati pojedinačne stranice informacija koje su pojedinačno odabrane, kako bi zadovoljile specifičnu, prepoznatljivu potrebu za informacijama koje su samo za vašu osobnu upotrebu, ili su za upotrebu u vašem poslovanju samo interno, na povjerljivoj osnovi. Ovako ograničen broj duplikata bilo kog izlaza možete da unesete, kako u mašinski čitljivom, tako iu štampanom obliku, što može biti razumno samo u ove svrhe. Ništa što je ovde navedeno neće vam dozvoliti da kreirate bilo koju bazu podataka, direktorijum ili štampanu publikaciju ili iz baza podataka, bilo za internu ili eksternu distribuciju ili upotrebu.

odgovornost

Materijali na ovom sajtu su obezbeđeni "kakvi jesu" i bez garancija bilo koje vrste, bilo eksplicitne ili implicitne. CarlHenryGlobal.com odriče se svih jamstava, izričitih ili implicitnih, uključujući, ali ne ograničavajući se na, implicirane garancije o mogućnosti prodaje i prikladnosti za određenu svrhu. CarlHenryGlobal.com ne garantuje da će funkcije sadržane u materijalima biti neprekidne ili bez grešaka, da će greške biti ispravljene, ili da je ovaj sajt ili server koji ga čini dostupnim bez virusa ili drugih štetnih komponenti. CarlHenryGlobal.com ne garantuje niti daje bilo kakve izjave u vezi sa upotrebom ili rezultatima upotrebe materijala na ovom sajtu u smislu njihove tačnosti, tačnosti, pouzdanosti ili na drugi način. Vi (a ne CarlHenryGlobal.com preuzimaju cjelokupni trošak svih potrebnih servisa, popravaka ili ispravki. Primjenjivi zakoni ne dopuštaju isključivanje impliciranih jamstava, tako da gore navedeno isključenje možda ne vrijedi za vas.

Ni pod kojim okolnostima, uključujući, ali ne ograničavajući se na, nemar, CarlHenryGlobal.com će biti odgovoran za bilo kakvu posebnu ili posljedičnu štetu koja je nastala kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe materijala na ovoj stranici, čak i ako CarlHenryGlobal.com ili Ovlašćeni predstavnik kompanije CarlHenryGlobal.com obavešten je o mogućnosti nastanka takve štete. Važeći zakon ne može dozvoliti ograničenje ili isključenje odgovornosti ili slučajnu ili posljedičnu štetu, tako da se gore navedeno ograničenje ili isključenje možda ne odnosi na vas. Ni u kom slučaju, ukupna odgovornost CarlHenryGlobal.com-a prema vama za sve štete, gubitke i uzroke akcije (bilo u ugovoru, deliktu, uključujući ali ne ograničavajući se na, nemar ili na drugi način) prelazi iznos koji ste platili, ako ga imate, za pristup this site.

Veruje se da su činjenice i informacije na ovom web sajtu tačne u vrijeme kada su postavljene na web stranicu. Promjene se mogu izvršiti u bilo koje vrijeme bez prethodne najave. Svi podaci koji se nalaze na ovoj web stranici koriste se samo u informativne svrhe. Informacije koje se nalaze na ovom veb sajtu i na stranicama u njima, nisu namenjene za pružanje specifičnih pravnih, finansijskih ili poreskih saveta, ili bilo kog drugog saveta, za bilo koju osobu ili kompaniju i ne treba se oslanjati na to. Usluge koje su opisane na ovoj web stranici ponuđene su samo u jurisdikcijama gdje mogu biti zakonski ponuđene. Informacije koje se nalaze na našoj web stranici nisu sveobuhvatne, i ograničene su na informacije koje su dostupne CarlHenryGlobal.com i takve informacije se ne bi trebale oslanjati na sveobuhvatne ili točne.

Linkovi i oznake

Vlasnik ovog sajta nije nužno povezan sa sajtovima koji mogu biti povezani sa ovom stranicom i nije odgovoran za njihov sadržaj. Povezane stranice su samo za vašu korist i pristupate im na vlastitu odgovornost. Linkovi na druge web stranice ili reference na proizvode, usluge ili publikacije, osim onih iz CarlHenryGlobal.com i njegovih podružnica i affiliates na ovoj web stranici, ne podrazumijevaju odobravanje ili odobravanje takvih web stranica, proizvoda, usluga ili publikacija od strane CarlHenryGlobal.com ili njenih podružnica i affiliates.

Određena imena, grafike, logotipi, ikone, dizajni, reči, naslovi ili fraze na ovom veb sajtu mogu predstavljati trgovačka imena, žigove ili oznake usluga CarlHenryGlobal.com ili drugih entiteta. Prikaz zaštitnih znakova na ovom web sajtu ne znači da je dozvola bilo koje vrste odobrena. Svako neovlašćeno preuzimanje, ponovni prenos ili drugo kopiranje izmjena zaštitnih znakova i / ili sadržaja ovdje može predstavljati kršenje saveznih zakona o zaštitnom znaku i / ili zakona o autorskim pravima i može podvrgnuti kopiranje na pravni postupak.

Poverljivost kodova, lozinki i informacija

Slažete se da ćete tretirati kao strogo privatne i povjerljive bilo koji Pretplatnički kod, korisničko ime, korisnički ID ili lozinku koje ste možda primili od CarlHenryGlobal.com, kao i sve informacije kojima imate pristup kroz zaštićena područja lozinke na web-lokacijama CarlHenryGlobal.com i ne izazivati ​​ili dozvoljavati da se takva informacija prenosi, kopira ili na drugi način otkriva bilo kojoj drugoj osobi.

Druge pravne stvari

Ovi uvjeti korištenja će se primjenjivati ​​na svaki pristup http://www.CarlHenryGlobal.com. CarlHenryGlobal.com zadržava pravo da izda izmene ovih Uslova korišćenja tako što će objaviti revidiranu verziju ovog dokumenta na ovom sajtu: ta verzija će se onda primeniti na sve vaše korišćenje nakon datuma objavljivanja. Svaki pristup informacijama iz CarlHenryGlobal.com će biti zasebna, diskretna transakcija zasnovana na tada prevladavajućim terminima.

Ovi Uslovi korišćenja i izdata licenca se ne mogu dodijeliti ili dati u podzakup bez prethodnog pisanog pristanka kompanije CarlHenryGlobal.com.

Ovi Uslovi korišćenja će se regulisati, tumačiti i primenjivati ​​u skladu sa zakonima Londona u Velikoj Britaniji, jer se primenjuju na ugovore koji su zaključeni i koji će se izvršiti u potpunosti u okviru te nadležnosti.

U mjeri u kojoj ste na bilo koji način prekršili ili prijetili kršenjem CarlHenryGlobal.com i / ili njenog affiliates„prava intelektualne svojine, CarlHenryGlobal.com i / ili njena affiliates može tražiti zabranu ili drugu odgovarajuću pomoć u bilo kom državnom ili federalnom sudu u Londonu, a vi pristajete na isključivu nadležnost i mjesto u takvim sudovima.

Bilo koji drugi sporovi će se riješiti na sljedeći način:

Ako dođe do spora po ovom sporazumu, mi se slažemo da ga prvo pokušamo riješiti uz pomoć međusobno dogovorenog posrednika na sljedećoj lokaciji: London UK. Svi troškovi i naknade, osim honorara advokata koji se odnose na posredovanje, biće podeljeni jednako od strane svakog od nas.

Ako se pokaže da je nemoguće doći do obostrano zadovoljavajućeg rješenja posredovanjem, mi se slažemo da podnesemo spor obaveznoj arbitraži na sljedećoj lokaciji: London UK. Presuda po presudi donesenoj od strane arbitraže može se upisati u bilo koji sud nadležan za to.

Ako je bilo koja odredba ovog ugovora ništavna ili neprovediva u cjelini ili djelimično, preostale odredbe ovog Ugovora neće biti pogođene time.

završetak

Ovaj Ugovor o upotrebi stupa na snagu dok ga ne raskine bilo koja strana. Možete raskinuti ovaj ugovor u bilo kom trenutku uništavanjem svih materijala dobijenih sa bilo koje ili svih http://www.CarlHenryGlobal.com stranice (a) i sve povezane dokumentacije i svih njenih kopija i instalacija, bez obzira da li su napravljene pod uslovima ovog ugovora ili inače. Ovaj ugovor će se odmah prekinuti bez obaveštenja na diskreciono pravo CarlHenryGlobal.com, ukoliko ne postupite u skladu sa bilo kojim odredbama ili odredbama ovog ugovora. Nakon raskida, morate uništiti sve materijale dobijene sa ovog sajta i bilo koje i svih drugih http://www.CarlHenryGlobal.com stranica (a) i sve njihove kopije, bez obzira da li su napravljene pod uslovima ovog ugovora ili na neki drugi način.

FacebookcvrkutLinkedInPinterest

Mi smo sigurna web stranica - Kliknite da biste vidjeli naš SSL certifikat

Copyright © 2017 Carl Henry Global - Online Finance | Nekretnine | Internet | Corporate | Lifestyle. Sva prava zadržana.
Web stranice: www.carlhenryglobal.com Kontakt: info@carlhenryglobal.com

Mi koristimo kolačiće za poboljšanje naše web stranice i vaše iskustvo prilikom korištenja. Kolačići koji se koriste za osnovno funkcioniranje ove stranice već su postavljeni. Da biste saznali više o kolačićima koje koristimo i kako ih izbrisati, pogledajte našu politika privatnosti.

Prihvatam kolačiće sa ove stranice.
EU dodatak za kolačiće od strane www.channeldigital.co.uk