התחבר

הירשם
האם אתה רוצה לבנות עסק מקוון?
אנחנו יכולים לעזור לך בכל ענף!

כספים | נדל"ן | לאינטרנט | ארגוני | סגנון חיים

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, הפסק להשתמש באתר באופן מיידי!

על ידי שימוש באתר, אתה מביע הסכמתך הסכם לתנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, אל תשתמש באתר.

הגבלות על השימוש בחומרים

החומרים באתר זה מוגנים בזכויות יוצרים וכל הזכויות שמורות. טקסטים, גרפיקה, מאגרי מידע, קוד HTML וקניין רוחני אחר מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים בבריטניה וחוקי זכויות יוצרים בינלאומיים, ואין להעתיקם, להדפיסם מחדש, לפרסםם מחדש, לתרגם, להתארח או לחלופין בכל דרך אחרת ללא אישור מפורש. כל הסימנים המסחריים באתר זה הם סימנים מסחריים של CarlHenryGlobal.com או של בעלים אחרים ששימשו ברשותם.

בעלות על מאגר, רשיון ושימוש

CarlHenryGlobal.com צווי, ואתה מסכים, כי CarlHenryGlobal.com הוא הבעלים של זכויות היוצרים של מאגרי קישורים למאמרים ומשאבים הזמינים מעת לעת דרך http://www.CarlHenryGlobal.com. CarlHenryGlobal.com ותורמיה שומרים לעצמם את כל הזכויות ואין זכויות קניין רוחני מקנות בהסכם זה.

CarlHenryGlobal.com מעניק לך רישיון לא בלעדי, שאינו ניתן להעברה, לשימוש במסדי נתונים הנמצאים ברשותך בכפוף לתנאים והגבלות אלה. מסד הנתונים (ים) יכול לשמש רק לצפייה במידע או לחילוץ מידע במידה המתוארת להלן.

הנך מסכים להשתמש במידע המתקבל ממסדי הנתונים של CarlHenryGlobal.com רק לשימושך הפרטי או למטרות הפנימיות של הבית או העסק שלך, ובלבד שאינו מוכר או מבשר מידע, ובשום אופן לא יגרם או יפורסם, מודפס , להוריד, להפיץ, להפיץ מחדש או לשכפל בכל צורה שהיא את כל מסדי הנתונים (בין אם במישרין ובין אם בצורת מרוכזת, סלקטיבית או טבולה), בין אם לצורך מכירה חוזרת, פרסום מחדש, חלוקה מחדש, הצגה או אחרת.

עם זאת, אתה רשאי על בסיס מוגבל מדי פעם להוריד או להדפיס דפי מידע בודדים שנבחרו בנפרד, כדי לענות על צורך ספציפי, מזוהה למידע המיועד לשימושך האישי בלבד, או לשימוש בעסק שלך באופן פנימי בלבד, על בסיס סודי. אתה יכול לעשות מספר מצומצם של כפילויות של פלט כלשהו, ​​הן בטופס הניתן לקריאה במכונה או בהעתקה, כפי שיהיו סבירים למטרות אלה בלבד. דבר זה לא יאשר לך ליצור כל מסד נתונים, ספריה או פרסום של מסמכים או מתוך מסדי הנתונים, בין אם לצורך הפצה או שימוש פנימיים או חיצוניים.

אחריות

החומרים באתר זה ניתנים "כמות שהוא" וללא אחריות מכל סוג שהוא במפורש או במרומז. חברת CarlHenryGlobal.com מתנערת מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, כולל, אך לא רק, אחריות משתמעת לסחירות וכושר למטרה מסוימת. CarlHenryGlobal.com אינה מתחייבת כי הפונקציות הכלולות בחומרים יהיו ללא הפרעה או ללא שגיאות, כי פגמים יתוקנו, או כי אתר זה או השרת שעושה אותו זמינים ללא וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. חברת CarlHenryGlobal.com אינה מתחייבת או מייצגת כל שימוש בנוגע לשימוש או לתוצאה של השימוש בחומרים באתר זה במונחים של נכונותם, דיוקם, מהימנותם או בדרך אחרת. אתה (ולא CarlHenryGlobal.com מניחים את מלוא העלות של כל שירות, תיקון או תיקון הצורך.החוק החל אינו רשאי לאפשר את ההכללה של אחריות מרומזת, ולכן אי הכללה לעיל לא יחולו עליך.

בשום מקרה, לרבות, אך לא רק, רשלנות, יהיה CarlHenryGlobal.com אחראי לכל נזק מיוחד או תוצאתי שייגרם כתוצאה משימוש בחומרים באתר זה, או בחוסר יכולתם להשתמש בהם, גם אם CarlHenryGlobal.com או נציג מורשה של CarlHenryGlobal.com נודע על האפשרות של נזקים כאלה. החוק החל לא יאפשר הגבלה או החרגה של נזקי אחריות או נלווים או תוצאתיים, ולכן ההגבלה או ההדרה לעיל לא יחולו עליך. בשום מקרה לא תחול על אחריותה של CarlHenryGlobal.com על כל הנזקים, ההפסדים וגורמי התביעה (בין בחוזה, בנזיקין, כולל אך לא רק, רשלנות או אחרת) מעבר לסכום ששולם על ידך, אם בכלל, לצורך גישה האתר הזה.

עובדות ומידע באתר זה הם האמינו להיות מדויקים בזמן שהם הוצבו באתר. שינויים עשויים להתבצע בכל עת ללא הודעה מוקדמת. כל הנתונים המופיעים באתר זה נועדו לשמש למטרות מידע בלבד. המידע הכלול באתר זה ובדפים שבמסמך זה אינו מיועד לספק ייעוץ משפטי, פיננסי או מס, או כל עצה אחרת, כלשהי, עבור כל אדם או חברה, ואין להסתמך עליו בהקשר זה. השירותים המתוארים באתר זה מוצעים רק בתחומי שיפוט שבהם הם עשויים להיות מוצעים כחוק. המידע המופיע באתר האינטרנט שלנו אינו כלול, ומוגבל למידע הזמין ל- CarlHenryGlobal.com ואין להסתמך על מידע שכזה כעל הכל כלול או מדויק.

קישורים וסימני

הבעלים של אתר זה אינו קשור בהכרח באתרים שעלולים להיות מקושרים לאתר זה ואינו אחראי לתוכן שלהם. האתרים המקושרים הם לנוחותך בלבד ואתה ניגש אליהם על אחריותך בלבד. קישורים לאתרים אחרים או הפניות למוצרים, שירותים או פרסומים אחרים מאלה של CarlHenryGlobal.com וחברות הבת שלה סניפים באתר זה, אינם מרמזים על אישור או אישור של אתרים, מוצרים, שירותים או פרסומים אלה על-ידי CarlHenryGlobal.com או חברות הבת שלה סניפים.

שמות מסוימים, גרפיקה, לוגו, סמלים, עיצובים, מילים, כותרות או ביטויים באתר זה עשויים להוות שמות מסחריים, סימני מסחר או סימני שירות של CarlHenryGlobal.com או של ישויות אחרות. הצגת הסימנים המסחריים באתר זה אינה מעידה על מתן רישיון מכל סוג שהוא. כל הורדה בלתי מורשית, שידור חוזר או העתקה אחרת של שינוי בסימנים מסחריים ו / או התכנים הנזכרים כאן עשויים להוות הפרה של חוקי הסימן המסחרי הפדרלי ו / או חוקי זכויות היוצרים, ויכולים להעמיד את המעתיק על תביעה משפטית.

סודיות של קודים, סיסמאות ומידע

אתה מסכים להתייחס כאל פרטי פרטי וחסויי לכל קוד מנוי, שם משתמש, מזהה משתמש או סיסמה אשר ייתכן שקיבלת מ- CarlHenryGlobal.com, וכל המידע שיש לך גישה אליו באמצעות אזורים המוגנים באמצעות סיסמה של אתרי האינטרנט של CarlHenryGlobal.com ויהיה לא לגרום או לאפשר כל מידע כזה להיות מועברים, להעתיק או אחרת מגוללים לכל אדם אחר.

נושאים משפטיים אחרים

תנאי שימוש אלה יחולו על כל גישה אל http://www.CarlHenryGlobal.com. CarlHenryGlobal.com שומרת לעצמה את הזכות לפרסם שינויים בתנאי שימוש אלה על ידי פרסום גרסה מתוקנת של מסמך זה באתר זה: גירסה זו תחול על כל שימוש שתעשה לאחר תאריך הפרסום. כל גישה של מידע מ CarlHenryGlobal.com תהיה עסקה נפרדת, נפרדת על בסיס התנאים הרווחת אז.

תנאי שימוש אלה והרישיון שהוענקו אינם ניתנים לשיוך או על-ידיך ללא הסכמה בכתב של CarlHenryGlobal.com מראש.

תנאי שימוש אלה יהיו כפופים, יפורשו ונאכפים בהתאם לחוקי לונדון הלונדונית, שכן הוא חל על הסכמים שנכנסו ויבוצעו אך ורק במסגרת סמכות שיפוט זו.

ככל שיש לך בכל דרך או הפרו את איים להפר CarlHenryGlobal.com ו / או שלה סניפים"זכויות קניין רוחני, CarlHenryGlobal.com ו / או שלה סניפים רשאי לבקש צו מניעה או כל סעד מתאים אחר בכל מדינה או בית משפט פדרלי במדינת לונדון בריטניה, ואתה מסכים לסמכות השיפוט הבלעדית ובמקומות אלו בבתי משפט אלה.

כל מחלוקת אחרת תיפתר כדלקמן:

אם מתעוררת מחלוקת על פי הסכם זה, אנו מסכימים לנסות תחילה לפתור אותו בעזרת מתווך מוסכם על שני הצדדים: לונדון בריטניה. כל העלויות והאגרות, למעט שכר טרחת עורך דין הקשורים לגישור, יחולקו באופן שווה על ידי כל אחד מאיתנו.

אם יוכח כי אי אפשר להגיע לפתרון משביע רצון הדדית באמצעות גישור, אנו מסכימים להגיש את המחלוקת לבוררות מחייבת במקום הבא: לונדון בריטניה. פסק הדין שניתן על ידי הבוררות ניתן להיכנס בכל בית משפט שיש לו סמכות לעשות זאת.

אם הוראה כלשהי של הסכם זה היא בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה כולה או חלקה, שאר ההוראות של הסכם זה לא יושפעו מכך.

סיום

הסכם תנאי שימוש זה ייכנס לתוקף עד לסיומו על ידי כל צד. באפשרותך לסיים הסכם זה בכל עת על-ידי השמדת כל החומרים המתקבלים מכל אתר וכל אתר של http://www.CarlHenryGlobal.com וכל המסמכים הקשורים אליו וכל העותקים וההתקנות שלו, בין אם נעשה לפי תנאי הסכם זה או אחרת. הסכם זה יסתיים באופן מיידי ללא הודעה על פי שיקול דעתה הבלעדי של CarlHenryGlobal.com, אם לא תעמוד בכל תנאי או הוראה של הסכם זה. עם סיום, עליך להרוס את כל החומרים המתקבלים מאתר זה וכל אתר אחר של http://www.CarlHenryGlobal.com (s) ואת כל העותקים שלו, בין אם על פי תנאי הסכם זה ובין אם לאו.

פייסבוקטויטרלינקדיןפינטרסט

אנחנו אתר מאובטח - לחץ כדי לראות את תעודת ה- SSL שלנו

© כל הזכויות שמורות 2017 קארל הנרי גלובל - מימון מקוון | נדל"ן | אינטרנט | תאגידים | סגנון חיים. כל הזכויות שמורות.
אתר אינטרנט: www.carlhenryglobal.com איש קשר: info@carlhenryglobal.com

אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לשפר את האתר ואת הניסיון שלך בעת השימוש בו. קובצי Cookie המשמשים לפעולה המהותית של אתר זה כבר נקבעו. למידע נוסף על העוגיות שבהן אנו משתמשים וכיצד למחוק אותן, עיין ב מדיניות פרטיות.

אני מקבל קובצי cookie מאתר זה.
האיחוד האירופי קובץ Cookie Directive תוסף על ידי www.channeldigital.co.uk