Wil je een online bedrijf bouwen?
Wij kunnen u in elke branche helpen!

FINANCIERING | REAL ESTATE | INTERNET | CORPORATE | LIFESTYLE

Als u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de site!

Door het gebruik van deze site geeft u te kennen dat u aan akkoord te gaan deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, geen gebruik van de site.

Beperkingen op het gebruik van materialen

Materialen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en alle rechten zijn voorbehouden. Tekst, afbeeldingen, databases, HTML-code en ander intellectueel eigendom worden beschermd door Britse en internationale auteursrechtwetten en mogen niet worden gekopieerd, herdrukt, gepubliceerd, opnieuw ontwikkeld, vertaald, gehost of anderszins worden gedistribueerd zonder expliciete toestemming. Alle handelsmerken op deze site zijn handelsmerken van CarlHenryGlobal.com of van andere eigenaren die met hun toestemming worden gebruikt.

Database Eigendom, Licentie en Gebruik

CarlHenryGlobal.com garandeert en accepteert dat CarlHenryGlobal.com eigenaar is van het copyright van de Databases van Links naar artikelen en bronnen die van tijd tot tijd beschikbaar zijn via http://www.CarlHenryGlobal.com. CarlHenryGlobal.com en haar bijdragers behouden zich alle rechten voor en er worden geen intellectuele eigendomsrechten verleend door deze overeenkomst.

CarlHenryGlobal.com verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de voor u toegankelijke database (s) te gebruiken, onder voorbehoud van deze Algemene voorwaarden. De database (s) mogen alleen worden gebruikt voor het bekijken van informatie of voor het extraheren van informatie in de mate hieronder beschreven.

U stemt ermee in om informatie verkregen uit de databases van CarlHenryGlobal.com alleen te gebruiken voor uw eigen privégebruik of de interne doeleinden van uw huis of bedrijf, op voorwaarde dat dit niet het verkopen of uitwisselen van informatie is en in geen geval aanleiding geeft tot of toestemming geeft om te worden gepubliceerd, afgedrukt , gedownload, verzonden, gedistribueerd, opnieuw ontworpen of gereproduceerd in eender welke vorm van enig deel van de databases (hetzij direct of in verkorte, selectieve of in tabelvorm) hetzij voor wederverkoop, herpublicatie, herdistributie, bekijken of anderszins.

Niettemin kunt u af en toe een beperkte download downloaden of individuele pagina's met informatie afdrukken die individueel zijn geselecteerd, om te voldoen aan een specifieke, identificeerbare behoefte aan informatie die uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik is of die alleen intern voor uw bedrijf wordt gebruikt, op vertrouwelijke basis. U mag een dergelijk beperkt aantal duplicaten van elke uitvoer maken, zowel in machineleesbare vorm als in papieren vorm, wat alleen voor deze doeleinden redelijk kan zijn. Niets in dit document geeft u toestemming om een ​​database, directory of publicatie van of van de databases te maken, zowel voor interne als externe distributie of voor gebruik.

Aansprakelijkheid

Het materiaal op deze site wordt aangeboden "zoals het is" en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. CarlHenryGlobal.com wijst alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. CarlHenryGlobal.com garandeert niet dat de functies in het materiaal ononderbroken of vrij van fouten zijn, dat defecten worden gecorrigeerd of dat deze site of de server die deze beschikbaar stelt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. CarlHenryGlobal.com geeft geen garanties of doet geen verklaringen met betrekking tot het gebruik of de resultaten van het gebruik van de materialen op deze site in termen van correctheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins. U (en niet CarlHenryGlobal.com draagt ​​de volledige kosten van alle noodzakelijke onderhoud, reparatie of correctie. Het is mogelijk dat de toepasselijke wetgeving de uitsluiting van impliciete garanties niet toestaat, dus de bovenstaande uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

CarlHenryGlobal.com is onder geen enkele omstandigheid, inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid, aansprakelijk voor enige speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van, of het onvermogen om de materialen op deze site te gebruiken, zelfs als CarlHenryGlobal.com of een bevoegde vertegenwoordiger van CarlHenryGlobal.com is op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. De toepasselijke wetgeving staat de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid of incidentele of gevolgschade mogelijk niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van CarlHenryGlobal.com jegens u voor alle schade, verliezen en oorzaken van actie (hetzij in contract, onrechtmatige daad, inclusief maar niet beperkt tot, nalatigheid of anderszins) het bedrag dat u hebt betaald voor eventuele toegang deze site.

Feiten en informatie op deze website worden verondersteld juist te zijn op het moment dat ze op de website werden geplaatst. Wijzigingen kunnen op elk moment worden gemaakt zonder voorafgaande kennisgeving. Alle gegevens op deze website dienen uitsluitend ter informatie. De informatie op deze website en de pagina's binnen, is niet bedoeld om specifiek juridisch, financieel of fiscaal advies te geven, of enig ander advies, ongeacht wat voor individu of bedrijf dan ook, en dient in dat opzicht niet te worden vertrouwd. De diensten die op deze website worden beschreven, worden alleen aangeboden in rechtsgebieden waar ze wettelijk kunnen worden aangeboden. De informatie op onze website is niet volledig en beperkt zich tot informatie die beschikbaar wordt gesteld aan CarlHenryGlobal.com en er mag niet op worden vertrouwd dat deze informatie volledig of juist is.

Links en Marks

De eigenaar van deze site is niet noodzakelijkerwijs verbonden met sites die mogelijk aan deze site zijn gekoppeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De gelinkte sites zijn alleen voor uw gemak en u bezoekt ze op eigen risico. Links naar andere websites of verwijzingen naar andere producten, diensten of publicaties dan die van CarlHenryGlobal.com en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen op deze website, impliceren niet de goedkeuring of goedkeuring van dergelijke websites, producten, diensten of publicaties door CarlHenryGlobal.com of haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.

Bepaalde namen, grafische afbeeldingen, logo's, pictogrammen, ontwerpen, woorden, titels of uitdrukkingen op deze website kunnen handelsnamen, handelsmerken of dienstmerken van CarlHenryGlobal.com of van andere entiteiten vormen. Het weergeven van handelsmerken op deze website betekent niet dat een licentie van welke aard dan ook is verleend. Elke ongeoorloofde download, heruitzending of ander kopiëren van wijzigingen van handelsmerken en / of de hierin opgenomen inhoud kan een overtreding zijn van het federale handelsmerk en / of copyrightwetten en kan het kopieerapparaat aan juridische stappen onderwerpen.

Vertrouwelijkheid van codes, wachtwoorden en informatie

U stemt ermee in om elke Subscriber Code, gebruikersnaam, gebruikers-ID of wachtwoord die u van CarlHenryGlobal.com hebt ontvangen, en alle informatie waartoe u toegang hebt via wachtwoordbeveiligde gebieden van de websites van CarlHenryGlobal.com als strikt privé en vertrouwelijk te behandelen. ervoor zorgen dat dergelijke informatie niet wordt gecommuniceerd, gekopieerd of anderszins openbaar wordt gemaakt aan welke andere persoon dan ook.

Andere juridische zaken

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke toegang tot http://www.CarlHenryGlobal.com. CarlHenryGlobal.com behoudt zich het recht voor om herzieningen van deze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren door een herziene versie van dit document op deze site te publiceren: die versie is dan van toepassing op al het gebruik door u na de datum van publicatie. Elke toegang tot informatie van CarlHenryGlobal.com zal een afzonderlijke, afzonderlijke transactie zijn gebaseerd op de dan geldende voorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden en de verleende licentie mogen niet door u worden toegewezen of onderverhuurd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CarlHenryGlobal.com.

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door, geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk, zoals het wordt toegepast op overeenkomsten die zijn gesloten en volledig worden uitgevoerd binnen een dergelijk rechtsgebied.

Voor zover u op enigerlei wijze CarlHenryGlobal.com en / of de intellectuele eigendomsrechten van CarlHenryGlobal.com en / of zijn gelieerde ondernemingen hebt geschonden of dreigt, kunnen CarlHenryGlobal.com en / of zijn gelieerde partijen bij een staats- of federale rechtbank in een staat of gerechtelijke hulp verzoeken van London UK, en u stemt in met exclusieve jurisdictie en locatie in dergelijke rechtbanken.

Eventuele andere geschillen zullen als volgt worden opgelost:

Als er een geschil ontstaat onder deze overeenkomst, stemmen we ermee in om eerst te proberen het op te lossen met de hulp van een wederzijds overeengekomen bemiddelaar op de volgende locatie: London UK. Eventuele kosten en vergoedingen, andere dan advocaatkosten in verband met de bemiddeling, worden door iedereen gelijkelijk verdeeld.

Als het onmogelijk blijkt om via bemiddeling tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen, stemmen we ermee in het geschil voor te leggen aan bindende arbitrage op de volgende locatie: London UK. Een uitspraak over de uitspraak van de arbitrage kan worden gedaan door een rechtbank die bevoegd is om dit te doen.

Als enige bepaling van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst hierdoor ongemoeid.

Beëindiging

Deze gebruiksvoorwaardenovereenkomst is van kracht totdat deze door een van beide partijen wordt beëindigd. U kunt deze overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen door alle materialen te vernietigen die zijn verkregen van enige en alle http://www.CarlHenryGlobal.com site (s) en alle bijbehorende documentatie en alle kopieën en installaties daarvan, gemaakt onder de voorwaarden van deze overeenkomst of anders. Deze overeenkomst wordt onmiddellijk en naar eigen goeddunken van CarlHenryGlobal.com onmiddellijk beëindigd als u zich niet houdt aan een bepaling of bepaling van deze overeenkomst. Bij beëindiging moet u al het materiaal verkregen van deze site en alle andere http://www.CarlHenryGlobal.com site (s) en alle kopieën daarvan vernietigen, ongeacht of deze zijn gemaakt onder de voorwaarden van deze overeenkomst of anderszins.

Neem voor vragen over deze algemene voorwaarden contact op met;

E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

FacebookTwitterLinkedInPinterest

Wij zijn een beveiligde website - Klik hier om ons SSL-certificaat te bekijken

Copyright © 2017 Carl Henry Global - Online Finance | Onroerend goed | Internet | Corporate | Lifestyle. Alle rechten voorbehouden.
Website: www.carlhenryglobal.com Contact: info@carlhenryglobal.com

Wij gebruiken cookies op onze website en uw ervaring te verbeteren bij het gebruik ervan. Cookies voor superieure werking van deze website zijn ingesteld. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe om ze te verwijderen uit te vinden, zie onze privacybeleid.

Ik ga akkoord met cookies van deze site.
EU Cookie-richtlijn plugin door www.channeldigital.co.uk