Pin ਇਹ ਇਸ

ਮੈਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹਾਂ;

ਇਸ ਈਆਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋਇਸ ਈਆਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋਸੰਚਾਰ
ਆਟੋਮੈਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਸਾਰਣ
ਯੋਗਤਾ

ਨਿਮਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਉਪਲਬਧ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਟੋਪਲਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ.

ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਰੋਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ. ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸੰਚਾਰ

ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ.

ਆਟੋਮੈਸ਼ਨ

ਇਹ ਹੁਣ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਵੈ-ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਈ-ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਈ-ਮੇਲ ਅਧਾਰਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ. ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ (ਸੁਰੱਖਿਅਤ) ਅਜਿਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਲਿੰਗ ਲਿਸਟ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਈਮੇਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ!

ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇੱਕ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਹੈ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਰਮੇਟ - ਪੀ ਡੀ ਐੱਫ ਵਿੱਚ) ਨੂੰ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਲਈ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ.

ਯੋਗਤਾ

ਸੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਗੁਆਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ "ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ" ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ "ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ" ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ - ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ. "ਗਰਮ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ".

ਇਸ ਈ -ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ - 9 ਕਾਰਵਾਈ ਕਦਮ!

ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੁੰਜੀ ਕਦਮ ਹਨ ਆਨਲਾਈਨ! ਸਫਲਤਾ ਫੌੰਡਮੈਂਟਲਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਪੂਰਾ ਈਬੁਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ;

ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ - "ਵਿੱਕਰੀ ਫਨਲ"

ਐਕਸ਼ਨ ਸਟੈਪ 1 - ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣੋ

ਐਕਸ਼ਨ ਸਟੈਪ 2 - ਟਾਰਗੇਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ

ਐਕਸ਼ਨ ਸਟੈਪ 3 - ਲੀਡਜ਼ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਕੈਪਚਰ

ਐਕਸ਼ਨ ਸਟੈਪ 4 - ਇਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿਓ

ਕਾਰਵਾਈ ਕਦਮ 5 - ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਈਮੇਲ ਡਿਲੀਵਰੀ

ਐਕਸ਼ਨ ਸਟੈਪ 6 - ਉਤਪਾਦ

ਐਕਸ਼ਨ ਸਟੈਪ 7 - ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ

ਐਕਸ਼ਨ ਸਟੈਪ 8 - ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ

ਐਕਸ਼ਨ ਸਟੈਪ 9 - ਇੱਕ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹੋਸਟਿੰਗ ਲਵੋ

ਸਿੱਟਾ ਅਤੇ ਰੀਕੈਪ

ਪੂਰੀ ਈਬੁਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ** ** ਮੁਫ਼ਤ **!

ਬਸ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਬੇਸ਼ਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਇਹ ਈ-ਮੇਲ ਅਡਰੈਸ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਵਾਸਕਰਿਪਟ ਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

ਫੇਸਬੁੱਕਟਵਿੱਟਰਸਬੰਧਤਕਿਰਾਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਕਾ

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹਾਂ - ਸਾਡੇ SSL ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਕਾਪੀਰਾਈਟ © 2017 ਕਾਰਲ ਹੈਨਰੀ ਗਲੋਬਲ - ਔਨਲਾਈਨ ਵਿੱਤ | ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ | ਇੰਟਰਨੈਟ | ਕਾਰਪੋਰੇਟ | ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ.
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.carlhenryglobal.com ਸੰਪਰਕ: info@carlhenryglobal.com

ਕਾਰਲ ਹੈਨਰੀ ਗਲੋਬਲ "ਸੀਐਚਜੀ" ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਭਾਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੀਏ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਯੋਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓਗੇ. ਇਹਨਾਂ ਸਾਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ "ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਸਕੀਮ" ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ 1995 ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਫਾਰਵਰਡ-ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਿੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜਾਂ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁੂੰਮੇਿਾ ਿੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ "ਅਨੁਮਾਨ", "ਅੰਦਾਜ਼ਾ," "ਆਸ," "ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ," "ਇਰਾਦਾ," "ਪਲਾਨ," "ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼," ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ. .

ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਵਰਡ-ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਦਾਹਰਣ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ.

ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਜਾਂ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਸਾਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ. ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ, ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ

ਕਾਰਲ ਹੈਨਰੀ ਗਲੋਬਲ "ਸੀਐਚਜੀ" ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ CHG ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਡਵੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਹਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਆਚਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾੱਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਹੋਣ ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕਟ ਐਕਟ 21 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2000 ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ "ਵਿੱਤੀ ਤਰੱਕੀ" ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼. ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਿਰਫ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ, ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ CHG ਇਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ. ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ info@carlhenryglobal.com

ਅਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਕੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਟਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ.

ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.
Www.channeldigital.co.uk ਦੁਆਰਾ ਈਯੂ ਕੂਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪਲੱਗਇਨ