ensqarhyazbebnbsbgcaලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයzh-CNzh-TWhrcsdanlettlfifrfydeelguhahawiwhihmnhuigiditjajwknkkkmkololvltmgmsmlmimrmnnenofaplptparorusmsrstsnsdsiskslsoessuswsvtatethtrukurvixhyiyozu
ensqarhyazbebnbsbgcaලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයzh-CNzh-TWhrcsdanlettlfifrfydeelguhahawiwhihmnhuigiditjajwknkkkmkololvltmgmsmlmimrmnnenofaplptparorusmsrstsnsdsiskslsoessuswsvtatethtrukurvizu
එය අනිනවා

අපගේ ජාත්යන්තරය ඇතුළු 30 වසර ගණනාවක් සඳහා ආයතනික සැකැස්ම හා කළමනාකරණ සේවා රාශියක් අපි සපයා තිබෙනවා නාමික අධ්යක්ෂ සහ කොටස් හිමියන්ගේ සේවයනාමික අධ්යක්ෂවරයා වන්නේ 100% අක්වෙරළ සහ ඔහුගේම අයිතියේ ව්යාපාරයකි. එනම්, සමාගමේ වත්මන් රාජ්ය මූල්ය සීමාව ඉක්මවා සැබෑ ව්යාපාරික පුද්ගලයකු විසින් සියළුම කළමනාකරණය නීත්යානුකූලව පවත්වා ගෙන යනු ඇති බවයි.

අපි ක්රියාත්මක කිරීමට කැමැත්තක් දක්වන 9 විශේෂිත බලයන් අපි තෝරා ගෙන ඇත්තෙමු. වඩාත් ආකර්ෂණීය හා වඩාත්ම ආරක්ෂාව සපයනු ලැබේ.

අපගේ නාමික අධ්යක්ෂ සහ කොටස්කරු සංස්ථාපනය වීමෙන්, අප සේවාලාභියා සහ නාමිකයා අතර නාමික සේවා ගිවිසුම අත්සන් කිරීම. සමාගම පවත්වාගෙන යනු ලබන ආකාරය පාලනය කරන භාරයක් ප්රකාශයට පත් කිරීම, නිර්දේශ කරන වගකීම් සහ ප්රතිලාභී හිමිකරු වෙත වාර්තා කිරීම පිළිබඳ මට්ටම් ඇතුළත් වේ.

මෙම සේවාව මඟින් සමාගමේ ලාභදායක හිමිකරුට උපරිම පුද්ගලිකත්වය හා රහස්යභාවය ලබා දෙනු ඇත. නාම ලේඛනය ව්යාපාර ලිපි ලේඛන, ව්යාපාරික ගිවිසුම්, බැංකු ගිණුම් ක්රියාත්මක කිරීම සහ අධිකරණයේ ව්යාපාර නාම ලේඛනයෙහි දක්වනු ලැබේ. මෙයද සමාගමේ කටයුතු වල "කළමනාකරණය සහ පාලනය" යනුවෙන් තහවුරු කර ඇති අතර, ඕනෑම උසස් බදු රටකින් නොසිටින්නේ ය.

සමාගමේ නාමලේඛනය සහ සමාගමේ ක්රියාකාරිත්වය විෂය ක්ෂේත්රයේ විෂය පථය අනුව එක් එක් කාරණය අනුව වෙනස් වේ. එබැවින් මෙම සේවාව සඳහා ගාස්තු ගෙවීමෙන් අනතුරුව තනි පුද්ගල පදනමක පාර්ශවයන් අතර එකඟ වේ.

අමතන්න මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්රීය කිරීම අවශ්යවේ. ඔබේ අවශ්යතා ගැන සාකච්ඡා කරන්න.

ෆේස්බුක්ට්විටර්LinkedInPinterest

අපි සුරක්ෂිත වෙබ් අඩවියක් - අපගේ SSL සහතිකය බැලීමට ක්ලික් කරන්න

ප්රකාශන හිමිකම © 2017 කාල් හෙන්රි ගෝලීය - මාර්ගගත මූල්යය දේපළ වතු අන්තර්ජාලය ආයතනික | ජීවන රටාව. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.
වෙබ් අඩවිය: www.carlhenryglobal.com අමතන්න: info@carlhenryglobal.com

කාල් හෙන්රි ගෝලීය එස්. (සීෂෙල්ස්හි ලියාපදිංචි අංක 07816855 සමාගම) 117 ඔරිෂන් මැල් පාම් ස්ටීට් වික්ටෝරියා මාහු සීෂෙල්ස් හි. කාල් හෙන්රි ගෝලීය එස්. සහ ඕනෑම කාල් හෙන්රි මෙහෙයුම් අංශය හෝ සමාගම එක්සත් රාජධානියේ මූල්ය චිකිත්සක අධිකාරිය හෝ වෙනත් ජාත්යන්තර මූල්ය නියාමන අධිකාරිය විසින් අනුමත කර නොමැති අතර ආයෝජන උපදෙස් ලබා ගත නොහැකි සහ ඒවා ලබා නොදේ. මෙම වෙබ් අඩවියේ හෝ බාගත හැකි ලේඛනවල අන්තර්ගත කිසිවක් එක්සත් රාජධානියේ මූල්ය සේවා සහ වෙළඳපොළ 21 හි 2000 වැනි වගන්තියෙහි අර්ථය තුළ "මූල්ය ප්රවර්ධනය" ලෙස සැලකිය යුතුය හෝ එය ආරාධනා කිරීම, පෙළඹවීමක් විය යුතුය හෝ ආයෝජන ක්රියාකාරකම් සඳහා නිර්දේශ කිරීම. මෙම වෙබ් අඩවිය තොරතුරුමය අරමුණු සඳහා පමණි. එය අදහස් නොකරන අතර එය ආයෝජන වත්කම් හෝ සුරැකුම්පත් හෝ වෙනත් මූල්ය උපකරණ මිලදී ගැනීම, රඳවා තබා ගැනීම හෝ විකුණා දැමීම සඳහා අවශ්ය උපදෙස් ලබා දීම හෝ නොවේ. කිසිවක් නැත කාල් හෙන්රි ගෝලීය එස්. එහි අනුබද්ධයන් හෝ ඔවුන්ගේ අදාළ අධ්යක්ෂවරුන්, නිලධාරීන් සහ සේවකයින් විසින් මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇති ඕනෑම තොරතුරක් හෝ එයෙන් ලබාගත් ලියකියවිලි මත පදනම්ව කවර හෝ රඳා පැවැත්මක් හෝ ගනු ලැබූ ක්රියාවන් පිළිබඳව කිසිදු වගකීමක් භාර ගත යුතුය. යම් ආයෝජන තීරණ ගැනීමකට පෙරාතුව ඔබ සුදුසු උපදේශකයකුගෙන් උපදෙස් ලබා ගත යුතුය. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න info@carlhenryglobal.com

මෙම ලේඛනය කාල් හෙන්රි ග්ලෝබල් එස්ඒ විසින් නිකුත් කරනු ලැබේ. ("CHG"), ණය සහභාගීත්ව අවස්ථාවන් සඳහා. එක්සත් රාජධානියේ මූල්ය සේවා සහ වෙළඳපොළ පනත යටතේ බලයලත් සහ නියාමනය නොකළ පුද්ගලයෙකුට මෙම වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගත හෝ අනුමත කරන ලද ලියකියවිලි අනුමත කිරීමට 2000 ("FSMA") වෙත දැනුම් දී ඇත. එක්සත් රාජධානියේ එය මූල්ය සේවා සහ වෙළෙඳපොළ පනත යටතේ 2000 (මූල්ය ප්රවර්ධන) යටතේ 2005 ("FPO") නියාමනය යටතේ නිදහස් මූල්ය ප්රවර්ධනය කිරීමක් ලෙස එය නීතිමය හා ස්වාධීන පුද්ගලයන් සඳහා පමණක් සිදු කරනු ලැබේ. එන්එම්එස් හි (19) (ආයෝජන වෘත්තිකයන්) හෝ 49 (ඉහළ ශුද්ධ වටිනාකමින් යුත් සමාගම් සහ සංගම්) ලිපි ලේඛන යටතේ නිදහස් කිරීම් යටතේ එක්සත් රාජධානිය. වඩාත් විශේෂිතව:

19 වගන්තිය FSMA යටතේ බලයලත් තැනැත්තන්ට බලය පවරන ලද පුද්ගලයින්ට හෝ බලය පැවරීමකින් තොරව, රජයේ ආයතන සහ වෘත්තීයමය පදනම මත ආයෝජනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන පුද්ගලයන් (හෝ එහි ආයෝජන සඳහා වගකිව යුතු අධ්යක්ෂක, නිලධාරිෙයකු හෝ සේවකයෙකු) ධාරිතාව); සහ

49 වගන්තිය (අ) £ 5m ෙහෝ ඊට වැඩි ෙහෝ (ආ) £ 500,000 ෙහෝ ඊට වැඩි සහ 20 ෙහෝ ඊට වැඩි සාමාජිකයන්ෙග් නම් ඇති ෙකොටස් සහිත පාග්ධතියක් ෙහෝ ශුද්ධ වත්කම් සහිත සමූහයක් සඳහා අදාළ වන ආයතන වලට අදාළ ෙව්. ₨ 5m ෙහෝ ඊට වැඩි ශුද්ධ වත්කම් සහිත ෙනොවන ආෙයෝජිත ආයතන; ෙහෝ ඊට ෙපර 12 මාස ෙදකකට ෙපර ඕනෑම අවස්ථාවක දළ වත්කමක් සහ ආයෝජනයන් සඳහා වගකිව යුතු නම්, එච්එම්එම්එක්ස්එම්එම් (ෙහෝ අධ්යක්ෂවරයා, නිලධාරිෙයකු ෙහෝ ෙසේවකයකු) දළ වත්කම් සහ ආෙයෝජන සිදු කර ඇති බවත්;

කාල් හෙන්රි ගෝලීය එස්. මූල්ය චිකිත්සක අධිකාරිය මගින් හෝ එක්සත් රාජධානියේ හෝ විදේශයන්හි වෙනත් මූල්ය නියාමක විසින් නියාමනය නොකෙරේ. එක්සත් රාජධානියේ මූල්ය ඔම්බුඩ්ස්මන් සමග පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීමට සහභාගිවූන්ට අයිතියක් නැත. කාල් හෙන්රි ග්ලෝබල් එස්ඒ විසින් පැහැර හරිනු නොලැබේ. මූල්ය සේවා වන්දි යෝජනා ක්රමය යටතේ හිමිකම් ඉල්ලා සිටීම. එක්සත් රාජධානියේ මූල්ය චිකිත්සක අධිකාරියේ ("FCA") ප්රෙස්පෙක්ස්පේෂන්ස් රෙගුලාසිවල නියමයන් සඳහා නිර්වචනය කරන ලද ප්රොපෙක්ෂන් සඳහා සෑදීමට හෝ අන්තර්ගතය සඳහා ප්රමිතිය අනුගමනය කිරීම සඳහා මෙම ලියවිල්ල අවශ්ය නොවේ. ආයෝජකයකුට එක් එක් 100,000 ට වැඩි ප්රමාණ වලින් විය යුතුය.

කාල් හෙන්රි ගූගල් SA විසින් සෑම උත්සාහයක්ම දරා ඇත. අප ප්රවර්ධනය කරන අපගේ නිෂ්පාදන හා නිෂ්පාදන නිරවද්ය ලෙස නිරූපනය කිරීම සහ ඔවුන්ගේ හැකියාවන් නිරවද්ය ලෙස නිරූපනය කිරීම. අන්තර්ජාලය ඔස්සේ අලෙවිකරණ කර්මාන්තය ඉතා සුළු මූල්යමය ආයෝජන සමඟ ඉතා විශාල මූල්ය සාර්ථකත්වයක් අත් කරගත හැකි වුවද, මෙම වෙබ් අඩවියේ හා බාගත හැකි ලේඛනවල තාක්ෂණික ක්රම සහ අදහස් භාවිතා කිරීමෙන් කිසිදු මුදලක් උපයා ගැනීමට කිසිදු සහතිකයක් නොමැත. මෙම ද්රව්යවල නිදසුන් ඉපැයීමේ පොරොන්දුවක් හෝ පොරොන්දුවක් ලෙස අර්ථ දැක්විය යුතු නොවේ. අපගේ නිෂ්පාදන, අදහස් සහ ශිල්ප ක්රම භාවිතා කරන පුද්ගලයා මත උපයා ගැනීමේ හැකියාව සම්පූර්ණයෙන්ම රඳා පවතී. අපි මෙය "ධනවත් ක්රමයක්" ලෙස ප්රවර්ධනය නොකරනවා.

1995 හි සුරැකුම්පත් නීති රීති ප්රතිසංස්කරණ අර්ථයෙන් අර්ථකථනය කරන අපගේ නිෂ්පාදන සහ අපගේ වෙබ් අඩවි වල ඉදිරි පෙර-ප්රකාශිත ප්රකාශ මත පදනම්ව හෝ පදනම් වේ. ඉදිරි දෙසින් ප්රකාශයන් අනාගත සිදුවීම් පිළිබඳ අපගේ අපේක්ෂාවන් හෝ අනාවැකි පළ කරයි. ඓතිහාසික හෝ වර්තමාන කරුණු සම්බන්ධව ඒවා නොසලකා හරින බව මෙම ප්රකාශයන් ඔබට හඳුනා ගත හැකිය. "අපේක්ෂා", "ව්යාපෘතිය", "අපේක්ෂා", "සැලැස්ම", "විශ්වාස කරන්න" සහ "වෙනත්" වචන සහ අර්ථ දැක්වීමේ අර්ථ දැක්වීම්, .

මෙහි ඇති ඉදිරි දර්ශන ප්රකාශය හෝ අපගේ ඕනෑම විකුණුම් ද්රව්යයක් අපගේ අපේක්ෂාව පිළිබඳ අපගේ මතය ප්රකාශ කිරීමට අදහස් කෙරේ. ඔබේ සැබෑ ප්රතිඵල නිර්ණය කිරීම සඳහා සාධක බොහෝමයක් වැදගත් වන අතර, ඔබ උපුටා දක්වන උදාහරණ වැනි ප්රතිඵල ලබා ගැනීමට කිසිම සහතිකයක් නොලැබේ. ඇත්ත වශයෙන්ම අපගේ ද්රව්යයේ අපගේ අදහස් හා ශිල්පීය උපක්රමයෙන් ඔබට කිසිදු ප්රතිඵලයක් ලබා නොදෙන බවට සහතිකයක් නැත.

සැබෑ ඉපැයීම් හෝ උදාහරණ පිළිබඳ උදාහරණ වලින් ලබාගන්නා ලද හිමිකම් ඉල්ලීම් ඉල්ලීම මත සත්යාපනය කළ හැකිය. අපගේ ද්රව්යවල ප්රකාශිත ප්රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ සතු සාර්ථකත්වය රඳා පවතින්නේ ඔබ පාඨමාලාව, අදහස් හා ශිල්ප ක්රම, ඔබේ මුදල්, දැනුම සහ විවිධ කුසලතා සඳහා කැප කරන කාලය මතය. මෙම සාධක එකිනෙකට වෙනස් වන බැවින්, ඔබගේ සාර්ථකත්වය හෝ ආදායම් මට්ටම සහතික කිරීමට අපට නොහැකිය. ඔබගේ ක්රියාවන් සඳහා අපි වගකිව යුතු නැත. සියලුම රූප සටහන්, සාක්ෂි සහ ඡායාරූප නිදර්ශන අරමුණු සඳහා පමණි.

අපි භාවිතා කරන විට අපගේ වෙබ් අඩවිය සහ ඔබේ අත්දැකීම් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අපි කුකී භාවිතා කරමු. මෙම වෙබ් අඩවියෙහි සාරභූත ක්රියාවලිය සඳහා භාවිතා කරන කුකීස් දැනටමත් සකස් කර ඇත. අප භාවිතා කරන සහ ඒවා මකා දැමීමට භාවිතා කරන කුකීස් පිළිබඳව වැඩිදුර දැන ගැනීම සඳහා අපගේ වෙබ් අඩවිය බලන්න රහස්යතා ප්රතිපත්තිය.

මම මෙම වෙබ් අඩවියෙන් කුකීස් පිළිගනිමි.
EU Cookie Direction Plugin www.channeldigital.co.uk විසින්