Vill du bygga ett online-företag?
Vi kan hjälpa dig i alla branscher!

FINANSIERA | FASTIGHET | INTERNET | FÖRETAGS | LIFESTYLE

Om du inte godkänner Användarvillkoren, sluta använda webbplatsen omedelbart!

Genom att använda denna webbplats ger du ditt samtycke och samtycke till dessa användarvillkor. Om du inte accepterar dessa Användarvillkor ska du inte använda webbplatsen.

Begränsningar för användningen av material

Material på denna webbplats är upphovsrättsskyddade och alla rättigheter är reserverade. Text, grafik, databaser, HTML-kod och annan immateriell äganderätt skyddas av brittiska och internationella upphovsrättslagar och får inte kopieras, återges, publiceras, omarbetas, översättas, hostas eller på annat sätt distribueras på något sätt utan uttryckligt tillstånd. Alla varumärken på denna webbplats är varumärken som tillhör CarlHenryGlobal.com eller andra ägare som används med deras tillstånd.

Databas Ägarskap, Licens och Användning

CarlHenryGlobal.com garanterar, och du accepterar att CarlHenryGlobal.com är ägare till upphovsrätten till databaser av länkar till artiklar och resurser som är tillgängliga från tid till annan via http://www.CarlHenryGlobal.com. CarlHenryGlobal.com och dess bidragsgivare reserverar alla rättigheter och inga immateriella rättigheter tilldelas genom detta avtal.

CarlHenryGlobal.com ger dig en icke-exklusiv, icke-överförbar licens för att använda databaser som är tillgängliga för dig enligt dessa villkor. Databasen (erna) får endast användas för visning av information eller för att extrahera information i den omfattning som beskrivs nedan.

Du samtycker till att använda information som erhållits från CarlHenryGlobal.coms databaser endast för eget privat bruk eller för ditt interna eller affärsinriktade ändamål, förutsatt att det inte är försäljning eller mätning av information, och under inga omständigheter orsakar eller tillåter att publiceras, skrivas ut , laddade ned, överförs, distribuerades, reengineerered eller reproduceras i någon form någon del av databaserna (vare sig direkt eller i kondenserad, selektiv eller tabellform), vare sig för vidareförsäljning, publicering, omfördelning, visning eller på annat sätt.

Ändå kan du tillfälligt begränsa nedladdningen eller skriva ut enskilda sidor med information som har valts individuellt, för att uppfylla ett specifikt identifierbart behov av information som endast är avsedd för din personliga användning eller endast för användning i ditt företag internt, konfidentiellt. Du får göra så begränsat antal duplikat av vilken som helst produkt, både i maskinläsbar eller i pappersform, vilket bara är rimligt för dessa ändamål. Ingenting häri tillåter dig att skapa databas-, katalog- eller hårddiskpublicering av eller från databaser, vare sig för intern eller extern distribution eller användning.

Ansvar

Materialet på denna webbplats tillhandahålls "som det är" och utan garantier av något slag varken uttryckligt eller underförstått. CarlHenryGlobal.com fraskriver sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsade till, underförstådda garantier för försäljningsbarhet och lämplighet för ett visst syfte. CarlHenryGlobal.com garanterar inte att funktionerna i materialen kommer att vara oavbruten eller felfria, att fel kommer att korrigeras eller att denna webbplats eller servern som gör det tillgängligt är fria från virus eller andra skadliga komponenter. CarlHenryGlobal.com garanterar inte eller gör inga framställningar angående användningen eller resultaten av användningen av materialen på denna webbplats vad gäller deras korrekthet, noggrannhet, tillförlitlighet eller på annat sätt. Du (och inte CarlHenryGlobal.com tar ut hela kostnaden för all nödvändig service, reparation eller korrigering. Tillämplig lag kan inte tillåta uteslutning av underförstådda garantier, så att ovanstående uteslutning kanske inte gäller dig.

Under inga omständigheter, inklusive, men inte begränsad till, vårdslöshet, ska CarlHenryGlobal.com vara ansvarig för särskilda eller följdskador som uppstår till följd av användningen av eller oförmågan att använda materialen på denna webbplats, även om CarlHenryGlobal.com eller en auktoriserad representant från CarlHenryGlobal.com har underrättats om möjligheten till sådana skador. Tillämplig lag får inte tillåta begränsning eller uteslutning av ansvar eller tillfälliga eller följdskador, så ovanstående begränsning eller uteslutning kanske inte gäller dig. CarlHenryGlobal.com: s totala ansvar gentemot dig för alla skador, förluster och anledningar till handling (vare sig i kontrakt, skada, inklusive men inte begränsat till, vårdslöshet eller på annat sätt) överstiger det belopp som du betalat för att få åtkomst denna sajt.

Fakta och information på denna webbplats tros vara exakta när de placerades på webbplatsen. Ändringar kan göras när som helst utan föregående meddelande. Alla uppgifter som lämnas på denna webbplats ska endast användas som informationsändamål. Informationen på denna webbplats och sidor inom, är inte avsedd att ge specifika juridiska, ekonomiska eller skattemässiga råd eller någon annan rådgivning för någon enskild person eller företag och bör inte åberopas i det avseendet. Tjänsterna som beskrivs på denna webbplats erbjuds endast i jurisdiktioner där de kan erbjudas juridiskt. Information som tillhandahålls på vår webbplats är inte allomfattande och är begränsad till information som görs tillgänglig för CarlHenryGlobal.com och sådan information bör inte åberopas som allomfattande eller korrekt.

Länkar och Marks

Ägaren till denna webbplats är inte nödvändigtvis ansluten till webbplatser som kan vara länkade till denna webbplats och är inte ansvariga för deras innehåll. De länkade webbplatserna är endast för din bekvämlighet och du kommer åt dem på egen risk. Länkar till andra webbplatser eller referenser till produkter, tjänster eller publikationer andra än CarlHenryGlobal.com och dess dotterbolag och dotterbolag på denna webbplats innebär inte godkännande eller godkännande av sådana webbplatser, produkter, tjänster eller publikationer av CarlHenryGlobal.com eller dess dotterbolag och dotterbolag.

Vissa namn, grafik, logotyper, ikoner, mönster, ord, titlar eller fraser på denna webbplats kan utgöra varumärken, varumärken eller servicemärken på CarlHenryGlobal.com eller andra enheter. Visningen av varumärken på denna webbplats innebär inte att någon licens har beviljats. Eventuell obehörig nedladdning, återöverföring eller annan kopiering av ändring av varumärken och / eller innehållet häri kan vara ett brott mot federala lagar och / eller upphovsrättslagar och kan underlåta kopian till rättsliga åtgärder.

Sekretess för koder, lösenord och information

Du samtycker till att behandla alla prenumerationskoder, användarnamn, användar-ID eller lösenord som du har fått från CarlHenryGlobal.com, och all information som du har tillgång till via lösenordsskyddade områden på CarlHenryGlobal.coms webbplatser och kommer att inte orsaka eller tillåta att sådan information meddelas, kopieras eller på annat sätt lämnas till någon annan person.

Övriga rättsliga frågor

Dessa Användarvillkor gäller för alla tillgångar till http://www.CarlHenryGlobal.com. CarlHenryGlobal.com förbehåller sig rätten att utfärda ändringar i dessa användarvillkor genom att publicera en reviderad version av detta dokument på denna webbplats: den versionen kommer sedan att gälla för all användning av dig efter offentliggörandet. Varje tillgång till information från CarlHenryGlobal.com kommer att vara en separat, diskret transaktion baserad på de rådande termerna.

Dessa användarvillkor och den beviljade licensen får inte tilldelas eller hyres ut av dig utan CarlHenryGlobal.coms skriftliga medgivande i förväg.

Dessa Användarvillkor ska regleras av, tolkas och verkställas i enlighet med London Storbritanniens lagstiftning, eftersom det tillämpas på avtal som ingåtts och utförs helt inom sådan jurisdiktion.

I den utsträckning du på något sätt har kränkt eller hotat att kränka CarlHenryGlobal.com och / eller dess dotterbolags immateriella rättigheter, kan CarlHenryGlobal.com och / eller dess medlemsförbund begära föreläggande eller annan lämplig befrielse i någon statlig eller federal domstol i staten i London, och du samtycker till exklusiv jurisdiktion och plats i sådana domstolar.

Alla andra tvister kommer att lösas på följande sätt:

Om en tvist uppstår enligt detta avtal, samtycker vi till att försöka lösa det med hjälp av en ömsesidigt överenskommen medlare på följande plats: London Storbritannien. Eventuella kostnader och avgifter utöver advokatavgifter i samband med förmedlingen delas lika av var och en av oss.

Om det visar sig omöjligt att komma fram till en ömsesidigt tillfredsställande lösning genom medling, godkänner vi att skicka tvisten till bindande skiljedom på följande plats: London Storbritannien. Dom av den skiljedom som skiljedom görs kan komma in i en domstol med behörighet att göra det.

Om någon bestämmelse i detta avtal är ogiltig eller ouppfyllbar helt eller delvis, påverkas inte de återstående bestämmelserna i detta avtal.

Uppsägning

Dessa villkor för användningsvillkor gäller tills de sägs upp av någon av parterna. Du kan när som helst säga upp detta avtal genom att förstöra allt material som erhållits från alla http://www.CarlHenryGlobal.com webbplatser och all relaterad dokumentation och alla kopior och installationer därav, oavsett om de är gjorda enligt villkoren i detta avtal eller annat. Detta avtal kommer att upphöra omedelbart utan föregående meddelande enligt CarlHenryGlobal.coms exklusiva bedömning, om du inte följer någon villkor eller bestämmelser i detta avtal. Vid uppsägning måste du förstöra allt material som erhållits från denna webbplats och alla andra http://www.CarlHenryGlobal.com webbplatser och alla kopior därav, oavsett om de är gjorda enligt villkoren i detta avtal eller på annat sätt.

Om du har några frågor om dessa villkor kontakta;

e-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen.

FacebookTwitterLinkPinterest

Vi är en säker hemsida - Klicka för att se vårt SSL-certifikat

Copyright © 2017 Carl Henry Global - Online Finance | Fastigheter | Internet | Företag | Livsstil. Alla rättigheter förbehållna.
webbplats: www.carlhenryglobal.com Kontakt: info@carlhenryglobal.com

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse när du använder den. Cookies används för nödvändig operation av den här webbplatsen har redan ställts in. För att ta reda på mer om cookies vi använder och hur man raderar dem, se vår integritetspolicy.

Jag accepterar cookies från den här platsen.
EU-cookie-direktivet pluggar på www.channeldigital.co.uk