Vill du bygga ett online-företag?
Vi kan hjälpa dig i alla branscher!

FINANSIERA | FASTIGHET | INTERNET | FÖRETAGS | LIFESTYLE

ensqarhyazbebnbsbgcaCEBzh-CNzh-TWhrcsdanlettlfifrfydeelguhahawiwhiHMNhuigiditjajwknkkkmkololvltmgmsmlmimrmnnenofaplptparorusmsrstsnsdsiskslsoessuswsvtatethtrukurvizu

Om du inte godkänner Användarvillkoren, sluta använda webbplatsen omedelbart!

Genom att använda denna webbplats ger du ditt samtycke och samtycke till dessa användarvillkor. Om du inte accepterar dessa Användarvillkor ska du inte använda webbplatsen.

Begränsningar för användningen av material

Material på denna webbplats är upphovsrättsskyddade och alla rättigheter är reserverade. Text, grafik, databaser, HTML-kod och annan immateriell äganderätt skyddas av brittiska och internationella upphovsrättslagar och får inte kopieras, återges, publiceras, omarbetas, översättas, hostas eller på annat sätt distribueras på något sätt utan uttryckligt tillstånd. Alla varumärken på denna webbplats är varumärken som tillhör CarlHenryGlobal.com eller andra ägare som används med deras tillstånd.

Databas Ägarskap, Licens och Användning

CarlHenryGlobal.com garanterar, och du accepterar att CarlHenryGlobal.com är ägare till upphovsrätten till databaser av länkar till artiklar och resurser som är tillgängliga från tid till annan via http://www.CarlHenryGlobal.com. CarlHenryGlobal.com och dess bidragsgivare reserverar alla rättigheter och inga immateriella rättigheter tilldelas genom detta avtal.

CarlHenryGlobal.com ger dig en icke-exklusiv, icke-överförbar licens för att använda databaser som är tillgängliga för dig enligt dessa villkor. Databasen (erna) får endast användas för visning av information eller för att extrahera information i den omfattning som beskrivs nedan.

Du samtycker till att använda information som erhållits från CarlHenryGlobal.coms databaser endast för eget eller privat bruk eller för internt ändamål för ditt hem eller företag, förutsatt att det inte är att sälja eller mäta information, utan att orsaka eller tillåta att publiceras, skrivs ut , hämtas, sänds, distribueras, reengineras eller reproduceras i någon form någon del av databaserna (vare sig direkt eller i kondenserad, selektiv eller tabellform), antingen för vidareförsäljning, ompublicering, omfördelning, visning eller på annat sätt.

Ändå kan du tillfälligt begränsa nedladdningen eller skriva ut enskilda sidor med information som har valts individuellt, för att uppfylla ett specifikt identifierbart behov av information som endast är avsedd för din personliga användning eller endast för användning i ditt företag internt, konfidentiellt. Du får göra så begränsat antal duplikat av vilken som helst produkt, både i maskinläsbar eller i pappersform, vilket bara är rimligt för dessa ändamål. Ingenting häri tillåter dig att skapa databas-, katalog- eller hårddiskpublicering av eller från databaser, vare sig för intern eller extern distribution eller användning.

Ansvar

Materialen på denna webbplats tillhandahålls "som det är" och utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda. CarlHenryGlobal.com frånskriver sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsade till underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. CarlHenryGlobal.com garanterar inte att funktionerna i materialen kommer att vara oavbrutna eller felfri, att fel kommer att rättas, eller att den här webbplatsen eller servern som gör den tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter. CarlHenryGlobal.com garanterar inte eller ger några upplysningar om användningen eller resultatet av användningen av materialet på denna webbplats med avseende på deras korrekthet, noggrannhet, tillförlitlighet eller på annat sätt. Du (och inte CarlHenryGlobal.com tar ut hela kostnaden för all nödvändig service, reparation eller korrigering. Tillämplig lag kan inte tillåta uteslutning av underförstådda garantier, så ovanstående undantag gäller kanske inte för dig.

Under inga omständigheter, inklusive, men inte begränsat till, vårdslöshet, ska CarlHenryGlobal.com vara ansvarig för eventuella speciella eller följdskador som uppstår på grund av användningen av eller oförmågan att använda materialen på den här webbplatsen, även om CarlHenryGlobal.com eller en auktoriserad representant för CarlHenryGlobal.com har informerats om eventuella skador. Tillämplig lag kan inte tillåta begränsning eller uteslutning av ansvar eller tillfälliga eller följdskador, så ovanstående begränsning eller uteslutning kanske inte gäller dig. CarlHenryGlobal.coms totala ansvar gentemot dig för alla skador, förluster och orsaker till handling (oavsett om det är kontrakt, skadestånd inklusive, men inte begränsat till, vårdslöshet eller på annat sätt) överstiger det belopp som du betalat för att komma åt denna sajt.

Fakta och information på denna webbplats tros vara exakta när de placerades på webbplatsen. Ändringar kan göras när som helst utan föregående meddelande. Alla uppgifter som lämnas på denna webbplats ska endast användas som informationsändamål. Informationen på denna webbplats och sidor inom, är inte avsedd att ge specifika juridiska, ekonomiska eller skattemässiga råd eller någon annan rådgivning för någon enskild person eller företag och bör inte åberopas i det avseendet. Tjänsterna som beskrivs på denna webbplats erbjuds endast i jurisdiktioner där de kan erbjudas juridiskt. Information som tillhandahålls på vår webbplats är inte allomfattande och är begränsad till information som görs tillgänglig för CarlHenryGlobal.com och sådan information bör inte åberopas som allomfattande eller korrekt.

Länkar och Marks

Ägaren till denna webbplats är inte nödvändigtvis ansluten till webbplatser som kan vara länkade till den här sidan och är inte ansvarig för innehållet. De länkade sidorna är bara för din bekvämlighet och du får tillgång till dem på egen risk. Länkar till andra webbplatser eller referenser till produkter, tjänster eller publikationer andra än CarlHenryGlobal.com och dess dotterbolag och affiliates på denna webbplats innebär inte godkännande av sådana webbplatser, produkter, tjänster eller publikationer från CarlHenryGlobal.com eller dess dotterbolag och affiliates.

Vissa namn, grafik, logotyper, ikoner, mönster, ord, titlar eller fraser på denna webbplats kan utgöra varumärken, varumärken eller servicemärken på CarlHenryGlobal.com eller andra enheter. Visningen av varumärken på denna webbplats innebär inte att någon licens har beviljats. Eventuell obehörig nedladdning, återöverföring eller annan kopiering av ändring av varumärken och / eller innehållet häri kan vara ett brott mot federala lagar och / eller upphovsrättslagar och kan underlåta kopian till rättsliga åtgärder.

Sekretess för koder, lösenord och information

Du samtycker till att behandla, som strängt privat och konfidentiellt, någon abonnentkod, användarnamn, användarnamn eller lösenord som du kanske har fått från CarlHenryGlobal.com och all information som du har tillgång till via lösenordsskyddade områden på CarlHenryGlobal.coms webbplatser och kommer att orsaka eller tillåta inte att sådan information kommuniceras, kopieras eller på annat sätt avslöjas för någon annan person.

Övriga rättsliga frågor

Dessa Användarvillkor gäller för alla tillgångar till http://www.CarlHenryGlobal.com. CarlHenryGlobal.com förbehåller sig rätten att utfärda ändringar i dessa användarvillkor genom att publicera en reviderad version av detta dokument på denna webbplats: den versionen kommer sedan att gälla för all användning av dig efter offentliggörandet. Varje tillgång till information från CarlHenryGlobal.com kommer att vara en separat, diskret transaktion baserad på de rådande termerna.

Dessa Användarvillkor och den beviljade licensen får inte tilldelas eller delas ut av dig utan CarlHenryGlobal.com skriftligt samtycke i förväg.

Dessa Användarvillkor ska regleras av, tolkas och verkställas i enlighet med London Storbritanniens lagstiftning, eftersom det tillämpas på avtal som ingåtts och utförs helt inom sådan jurisdiktion.

I den utsträckning du har på något sätt kränkt eller hotat att bryta mot CarlHenryGlobal.com och / eller dess affiliates"immateriella rättigheter, CarlHenryGlobal.com och / eller dess affiliates kan söka förbudsgivande eller annan lämplig befrielse i någon stat eller federal domstol i London, Storbritannien, och du samtycker till exklusiv behörighet och plats i sådana domstolar.

Alla andra tvister kommer att lösas på följande sätt:

Om en tvist uppstår enligt detta avtal, samtycker vi till att försöka lösa det med hjälp av en ömsesidigt överenskommen medlare på följande plats: London Storbritannien. Eventuella kostnader och avgifter utöver advokatavgifter i samband med förmedlingen delas lika av var och en av oss.

Om det visar sig omöjligt att komma fram till en ömsesidigt tillfredsställande lösning genom medling, godkänner vi att skicka tvisten till bindande skiljedom på följande plats: London Storbritannien. Dom av den skiljedom som skiljedom görs kan komma in i en domstol med behörighet att göra det.

Om någon bestämmelse i detta avtal är ogiltig eller ouppfyllbar helt eller delvis, påverkas inte de återstående bestämmelserna i detta avtal.

Uppsägning

Dessa användaravtal gäller till dess att de avslutas av endera parten. Du kan när som helst säga upp det här avtalet genom att förstöra allt material som erhålls från alla http://www.carlHenryGlobal.com webbplats (er) och all relaterad dokumentation och alla kopior och installationer av dessa, oavsett om de görs enligt villkoren i detta avtal eller annat. Detta avtal kommer att upphöra omedelbart utan föregående meddelande på CarlHenryGlobal.com s eget gottfinnande, om du underlåter att följa alla villkor eller bestämmelser i detta avtal. Vid uppsägning måste du förstöra allt material som erhålls från denna webbplats och alla andra http://www.carlHenryGlobal.com-webbplats (er) och alla kopior av dessa, oavsett om de görs enligt villkoren i detta avtal eller på annat sätt.

FacebookTwitterLinkPinterest

Vi är en säker hemsida - Klicka för att se vårt SSL-certifikat

Copyright © 2017 Carl Henry Global - Online Finance | Fastigheter | Internet | Företag | Livsstil. Alla rättigheter förbehållna.
webbplats: www.carlhenryglobal.com Kontakta: info@carlhenryglobal.com

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse när du använder den. Cookies används för nödvändig operation av den här webbplatsen har redan ställts in. För att ta reda på mer om cookies vi använder och hur man raderar dem, se vår integritetspolicy.

Jag accepterar cookies från den här platsen.
EU-cookie-direktivet pluggar på www.channeldigital.co.uk